Μόνο με δύο φωτογραφίες και χωρίς πιστοποιητικά η έκδοση ταυτότητας

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο – Διαβάστε πώς αλλάζει η διαδικασία

Μόνο με δύο φωτογραφίες θα πηγαίνουν από τον Οκτώβριο στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα όσοι επιθυμούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η εφαρμογή του νέου πολιτικού συστήματος θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και από τον ερχόμενο μήνα θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο με την καθολική εφαρμογή του συστήματος που δεν θα απαιτεί την υποβολή πιστοποιητικών, η ταυτότητα θα εκδίδεται και θα παραλαμβάνεται μέσα σε λίγα λεπτά αντί των ημερών που χρειάζονται μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν έως και 200.000 ώρες εργασίας δημοτικών υπαλλήλων σε ετήσια βάση.

Τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια) θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ).

Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας συνοπτικά θα διαμορφωθεί ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ. Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν. Το δελτίο ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει