Μύθος η ίση αμοιβή, για άνδρες και γυναίκες, στην Ευρώπη!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταρρίπτει τον μύθο της ίσης αμοιβής, για άνδρες και γυναίκες και αποκαλύπτει ότι, ναι μεν το δικαίωμα ίσης αμοιβής είναι κατοχυρωμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά σπανίως εφαρμόζεται στην πράξη.

Με την έκθεση της η Επιτροπή διαπιστώνει παραβιάσεις του δικαιώματος στην ίση αμοιβή και του δικαιώματος στην ισότητα ευκαιριών στο χώρο εργασίας σε 14 από τις 15 χώρες που εφαρμόζουν τη διαδικασία συλλογικών καταγγελιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη:

Βέλγιο , Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σλοβενία. Μόνο η Σουηδία βρέθηκε να συμμορφώνεται με τον Χάρτη.

«Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων είναι απαράδεκτο στις σύγχρονες κοινωνίες, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια εμπόδια στην επίτευξη πραγματικής ισότητας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει επειγόντως να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας. Και περισσότερες χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν τον Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης ως ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου », δήλωσε η Marija Pejčinović Burić, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι, παρόλο που και οι 15 ενδιαφερόμενες χώρες είχαν ικανοποιητική νομοθεσία που αναγνωρίζει το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία, υπήρξαν διάφορες παραβιάσεις, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς προόδου στη μείωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, αλλά και λόγω έλλειψης της διαφάνειας των αμοιβών στην αγορά εργασίας, των αναποτελεσματικών ένδικων μέσων και των ανεπαρκών εξουσιών και πόρων των εθνικών φορέων για την ισότητα των φύλων.

Επιπλέον, παρά τις ρυθμίσεις για ποσοστώσεις και άλλα μέτρα, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες.

Σημειώνεται, συγκεκριμένα, ότι το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών σε χώρες με δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα αυξήθηκε από 9,8% κατά μέσο όρο το 2010 σε 37,5% το 2018.

Σε χώρες που έλαβαν θετική δράση, να προωθήσουν την ισορροπία των φύλων αλλά δεν υιοθέτησαν δεσμευτικά μέτρα, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 12,8% το 2010 και 25,6% το 2018, ενώ σε χώρες όπου δεν έχει αναληφθεί ιδιαίτερη δράση (εκτός από την αυτορρύθμιση από εταιρείες), η κατάσταση παρέμεινε σχεδόν στάσιμη, με 12,8% γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια κατά μέσο όρο το 2010 και 14,3% το 2018.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει