Νέα ευκαιρία για τις φορολογικές δηλώσεις

H 30η Σεπτεμβρίου ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παλαιών δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, μεταβιβάσεων και άλλων φόρων, με τη νέα ευκαιρία που δίνεται στους φορολογούμενους για να τις υποβάλλουν χωρίς πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα.

Με τις 38 αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο, που κατέθεσε το βράδυ ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, η ρύθμιση επεκτείνεται και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών -προμηθευτών που δεν υποβλήθηκαν μέχρι και το 2010.

Επίσης επεκτείνεται η επιβολή ΦΠΑ σε όλες τις παροχές νερού και αποχέτευσης από τους Δήμους, καθώς και στο αγροτικό νερό.

Σε ΦΠΑ θα εντάσσονται πλέον κάθε τύπου υδρεύσεις και αποχετεύσεις σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ΦΠΑ 13% στην παροχή νερού μη εμφιαλωμένου και αποχέτευση από τους Δήμους ή συνδέσμους αυτών, χωρίς να μεσολαβούν δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και στις ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων -ΟΕΒ -Ειδικοί Οργανισμοί ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ στα μέλη τους για την παροχή αρδευτικού ύδατος και τις λοιπές παροχές που συνδέονται με αυτήν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει