Νέα συσκευή έκτασης πέους συμβάλλει στην αποτελεσματική θεραπεία της νόσου PeyronieΟι συσκευές έκτασης πέους (PTT) χρησιμοποιούνται τόσο για την αύξηση του μήκους του πέους όσο και στο πλαίσιο της θεραπείας της νόσου Peyronie’s. Ωστόσο οι προηγούμενες μελέτες που εξέτασαν τη αποτελεσματικότητα τους στη νόσο Peyronie  είχαν ανάμικτα αποτελέσματα.

Σε συνεργασία με τη  Mayo Clinic, κατασκευάστηκε η συσκευή πεϊκής έκτασης RestoreX  με σκοπό να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των παλαιότερων συσκευών. Η νέα συσκευή έχει ένα νέο μηχανισμό σύσφιξης του πέους, έχει μεγαλύτερη εκστατική δύναμη, καθώς και τη δυνατότητα της δυναμικής επιμήκυνσης του πέους χωρίς τη αφαίρεσή της. Επίσης διαθέτει ορατούς δείκτες επαρκούς έκτασης και δυνατότητα αντισταθμιστικής έκτασης σε 4 κυρίες κατευθύνσεις. 

Οι κλινικές δοκιμές σε άνδρες με νόσο Peyronie που χρησιμοποίησαν τη συσκευή  RestoreX για τρεις μήνες έδειξαν βελτίωση στο μήκος και την κάμψη του πέους καθώς και τη στυτική λειτουργία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Παράλληλα, οι άνδρες χρησιμοποιούσαν τη συσκευή 30-90 λεπτά καθημερινά τη στιγμή που ο απαραίτητος χρόνος χρήσης των παλαιότερων συσκευών προκειμένω να έχουν αποτέλεσμα ήταν 3-5 ώρες ανά ημέρα.  Οι κλινικές δοκιμές εξέτασαν τη χρήση της RestoreX ως συμπληρωματική θεραπείας στις ενέσεις ιστολυτικού κλωστηριδίου της κολλαγενάσης (CCH). Οι ενέσεις αυτές είναι  η μόνη μη χειρουργική θεραπεία που έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντική επίδραση στην πλάκα που σχηματίζεται εξαιτίας της νόσου Peyronie και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη μέση μείωση της κάμψης του πέους κατά 35%. Μετά από κάθε ένεση και για τον μήνα που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη ο ασθενής θα πρέπει είτε να ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες για τον μηχανικό χειρισμό του πέους του είτε να χρησιμοποιεί μια συσκευή έκτασης του πέους. Με τις προηγούμενες όμως συσκευές ο χρόνος χρήσης θα έπρεπε να είναι μεγάλος, πάνω από 4 ώρες, ενώ κάποιοι άνδρες δυσκολεύονταν με τη χρήση τους. 

Στη μελέτη συμμετείχαν 113 άνδρες με νόσο  Peyronie’s οι οποίοι λάμβαναν θεραπεία με ενέσεις CCH. Οι άνδρες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Στην πρώτη έλαβαν μόνο τις ενέσεις, στη δεύτερη έλαβαν τις ενέσεις σε συνδυασμό με τη χρήση  ενός παλαιοτέρου τύπου συσκευής και στην τρίτη έλαβαν τις ενέσεις σε συνδυασμό με τη συσκευή RestoreX

Η αξιολόγηση της κάμψης του πέους έγινε στην αρχή της μελέτης,  μετά το τέλος του τρίτου κύκλου ενέσεων και 6 εβδομάδες μετά το τέλος του έκτου κύκλου ενέσεων.

Οι οδηγίες που δοθήκαν σε όλους τους άνδρες ήταν να αποφύγουν τη συνουσία για 4 εβδομάδες και κάθε φορά που ουρούν να κάνουν για 30 δευτερόλεπτα χειρισμούς ευθειασμού του πέους και για αλλά 30 χειρισμούς  αντιστάθμισης της κάμψης. 

Στη δεύτερη  ομάδα  οι άνδρες χρησιμοποίησαν τις συσκευές για 1.9 ώρες την ημέρα ενώ στην τρίτη για 0.9 ώρες ανά ημέρα. Επίσης η τρίτη ομάδα παρουσίασε σημαντικές βελτιώσεις αναφορικά με την κάμψη και τη δυνατότητα διείσδυσης του πέους σε σύγκριση με τις άλλες δύο. Σε γενικές γραμμές οι άνδρες της τρίτης ομάδα ήταν πιο πιθανό σε σύγκριση με τους άνδρες των άλλων δύο να παρατηρήσουν βελτίωση στην κάμψη μεγαλύτερη ή ίση των 20 μοιρών, και αύξηση του μήκους του πέους του της τάξεως του ενός εκατοστού τουλάχιστον. 

Οι παρενέργειες ήταν παρόμοιες και στις τρεις ομάδες. Σχεδόν όλοι οι άνδρες εμφάνισαν κάποια στιγμή εκχυμώσεις, ενώ αιματώματα δημιουργήθηκαν στο 31% των ανδρών της πρώτης ομάδας, στο 50% της δεύτερης και στο 19%  της τρίτης.

Η μελέτη είχε πολλούς περιορισμούς όπως το γεγονός  ότι δεν ήταν τυχαιοποιημένη, καθώς  και το μικρό της δείγμα. Ωστόσο τα νέα αυτά ευρήματα δείχνουν ότι για τους άνδρες με νόσο Peyronie η θεραπεία με CCH όταν συνδυάζεται με τη χρήση στης συσκευής  RestoreX σχετίζεται με μεγαλύτερη βελτίωση στο μήκος και την κάμψη του πέους σε σύγκριση με τη θεραπεία που γίνεται μόνο με ενέσεις και αυτή που συνδυάζει τις ενέσεις με τη χρήση άλλων συσκευών έκτασης πέους.

Πηγή: andrologia.gr


Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019, 07:56

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει