Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Νέες επενδύσεις 40-45 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους

Το ποσό των 40 με 45 εκατ. ευρώ πρόκειται να επενδύσει ως το τέλος του έτους σε 3 με 4 εγχώριες εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Diorama fund, τη διαχείριση του οποίου ασκεί η DECA Investments.

Το private equity fund, παρότι ξεκίνησε τις επενδύσεις του σε μια δύσκολη για τη χώρα συγκυρία (σ.σ. ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2014 και αύξησε τα υπό διαχείριση κεφάλαιά του στα τέλη του 2015), μετρά ήδη επτά συμμετοχές σε μη εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά τους μεγέθη, από τη στιγμή που εισήλθε στο μετοχικό τους κεφάλαιο η Diorama.

Σύμφωνα με τον Ν. Κούλη, διευθύνοντα σύμβουλο της DECA Investments, οι εταιρείες, στις οποίες έχει επενδύσει το fund, καταγράφουν μεσοσταθμική αύξηση πωλήσεων κατά 15%, βελτίωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (σ.σ. από 27 εκατ. ευρώ το 2015 σε 47 εκατ. ευρώ το 2018), ενώ έχουν διενεργήσει αθροιστικά επενδύσεις 122 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα και έχουν αυξήσει κατά 20% το απασχολούμενο προσωπικό τους.

Οι παραπάνω επιδόσεις επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, την ορθότητα της επενδυτικής στρατηγικής του Diorama, η οποία είναι εστιασμένη σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν, μέσω ενός αξιόπιστου επιχειρησιακού σχεδίου, να διευρύνουν την παρουσία τους στο εξωτερικό, ενισχύοντας τα μεγέθη τους.

Η ίδια στρατηγική θα ακολουθηθεί και για τις νέες επενδύσεις. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Diorama ανέρχονται σε 135 εκατ. ευρώ και ως τώρα έχει επενδυθεί το ποσό των 71 εκατ. ευρώ. Ο χρόνος επένδυσης ολοκληρώνεται στο τέλος Νοεμβρίου της φετινής χρονιάς.

Ως εκ τούτου, το fund βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με βασικούς μετόχους εξωστρεφών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναμένεται να ολοκληρώσει μέσα στους επόμενους μήνες 3-4 deals. Πρόκειται για εταιρείες από τους κλάδους τροφίμων και φαρμάκων στις οποίες θα τοποθετηθούν αθροιστικά περίπου 40 με 45 εκατ. ευρώ, ενώ θα μείνει ρευστότητα στο fund της τάξης των 15 με 20 εκατ. ευρώ, ώστε αν χρειασθεί, να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση σε υφιστάμενες συμμετοχές.

Το ύψος της επένδυσης ανά επιχείρηση κινείται μεταξύ 5 με 15 εκατ. ευρώ και συνήθως διενεργείται μέσω αύξησης κεφαλαίου, ώστε τα κεφάλαια να πηγαίνουν στην εταιρεία, είτε για αγορά/εκσυγχρονισμό παγίων, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για εξαγορές και βελτίωση των σχέσεων με πιστώτριες τράπεζες και προμηθευτές.

Σημειώνεται ότι με βάση το καταστατικό της, η Diorama θα πρέπει να αποεπενδυθεί ως το τέλος του 2024 (σ.σ. με δυνατότητα παράτασης ενός-δύο ετών), επιστρέφοντας στους μετόχους το αρχικό τους κεφάλαιο συν την όποια απόδοση.

Το fund έχει δεκαετή διάρκεια και δεν μπορεί εκ του καταστατικού να επενδύσει πάνω από το 12,5% του ενεργητικού του σε μία επιχείρηση (σ.σ. με συναίνεση της συμβουλευτικής επιτροπής, το ανώτατο όριο επένδυσης μπορεί να φθάσει στο 15% του υπό διαχείριση ενεργητικού).

Σε στρατηγικούς επενδυτές θα πωληθούν οι συμμετοχές

Στόχος του fund είναι η επίτευξη μέσης ετησιοποιημένης απόδοσης άνω του 15%, επίδοση που είναι ρεαλιστική, με βάση την ως τώρα λειτουργική πορεία των επενδύσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία.
Η αποεπένδυση θα διενεργηθεί, κατά κύριο λόγο, είτε με πώληση της συμμετοχής του Diorama στους βασικούς μετόχους, είτε με από κοινού πώληση σε στρατηγικό επενδυτή, καθώς η προοπτική του IPO και της εισαγωγής στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, δύσκολο εγχείρημα.

Ερχεται το Diorama II

Οι μέτοχοι της Diorama θα επιδιώξουν να συγκεντρώσουν το 2020 νέα κεφάλαια υπό ένα νέο fund το οποίο θα επενδύει σε μεσαίου μεγέθους εγχώριες επιχειρήσεις με υπό διαχείριση κεφάλαια, σημαντικά υψηλότερα των 135 εκατ. ευρώ.

Οι ως τώρα επενδύσεις

Τo fund έχει ήδη επενδύσει 7,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία παραγωγής αυτοκόλλητων ταινιών Atlas Tapes, με ετήσιο τζίρο 80 εκατ. ευρώ και EBITDA της τάξης των 10 εκατ. ευρώ. Η βιομηχανία πραγματοποιεί πάνω από το 80% των πωλήσεών της σε αγορές εκτός Ελλάδος και αποτελεί ήδη τον τρίτο μεγαλύτερο Ευρωπαίο παραγωγό αυτοκόλλητων ταινιών με σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Επιπρόσθετα, επένδυσε 15 εκατ. ευρώ σε δύο φάσεις στην τοματοβιομηχανία Damavant SA, η οποία αναμένεται να κλείσει το 2018 με τζίρο 18 εκατ. ευρώ και περίπου 1 εκατ. ευρώ EBITDA. Πάνω από το 60% των πωλήσεών της πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος.

Η τρίτη επένδυση (12 εκατ. ευρώ) διενεργήθηκε στην InternetQ, που δραστηριοποιείται στους εξής δύο τομείς: α) στην παροχή μουσικής μέσω κινητών τηλεφώνων ή tablets σε Κίνα, Ινδία, Μαλαισία Βραζιλία και άλλες αναδυόμενες οικονομίες, β) στην παροχή λογισμικού το οποίο φέρνει σε επαφή διαφημιστές και ψηφιακούς εκδότες για διαφημίσεις σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων.

Η Diorama απέκτησε το 100% της βιομηχανίας χάρτινης συσκευασίας Adam Pack S.A και προέβη σε αύξηση κεφαλαίου για να ενισχύσει την παραγωγική της δυναμικότητα. Η εταιρεία έχει τζίρο της τάξης των 14 εκατ. ευρώ και EBITDA που κινούνται μεταξύ 1 με 1,5 εκατ. ευρώ. Στόχος του fund είναι να διπλασιαστούν τα μεγέθη της.

Σημαντική μειοψηφική συμμετοχή έχει αποκτήσει το fund στην Axel Accessories, βάζοντας 6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ασχολείται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία γυναικείων ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και αξεσουάρ, διαθέτοντας 11 καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα και ισχυρή χονδρική παρουσία διεθνώς, με πωλήσεις σε 45 χώρες και εξαγωγές που ξεπερνούν το 50% του τζίρου της. Το 2018 ο τζίρος της διαμορφώθηκε σε περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη ως τώρα εφάπαξ επένδυση (15 εκατ. ευρώ) διενεργήθηκε στη Viva Wallet Holdings, για την απόκτηση σημαντικής μειοψηφικής συμμετοχής. Η Viva Wallet διατηρεί στην Ελλάδα τον κορυφαίο ανεξάρτητο πάροχο πληρωμών Viva Payments

Τέλος, η Diorama επένδυσε 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση σημαντικής μειοψηφικής συμμετοχής στη βιομηχανία Lariplast SA, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών ειδών μιας χρήσης, με δύο μονάδες (σε Λάρισα και Marles στη ΒΑ Γαλλία). Ο ετήσιος τζίρος της φθάνει στα 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από το 70% πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει