Νέο διοικητικό συμβούλιο στην ΓΑΙΑΟΣΕ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με ισχύ από 7 Φεβρουαρίου 2019, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΓΑΙΑΟΣΕ ελέγχει ακίνητα του ΟΣΕ καθώς και το τροχαίο υλικό του οργανισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου της ΓΑΙΑΟΣΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν.4389/2016, επέλεξε στελέχη με επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις για να στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου.  Συγκεκριμένα , το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ:

1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Περικλής Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Παναγιώτης Βαλαντάσης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
4. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Αντώνης Ροβολής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τον κ. Παναγιώτη Φρουντζή (Μη Εκτελεστικό Μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών κατ΄ άρθρο 197 παρ. 4 ν.4389/2016.
Η ΕΕΣΥΠ “ευχαριστεί το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της θητείας του και καλωσορίζει τη νέα ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ και της εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας”.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλής Νικολάου γεννήθηκε το 1965. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1988), κάτοχος Master of Engineering (1991) και PhD (1994) στη Μεταλλουργία και Επιστήμη Υλικών του Carnegie Mellon University (USA). Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας (2003). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 ως ερευνητής στο US Air Force Research Laboratory. Από то 1999 κατείχε διάφορες θέσεις μηχανικού σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο σε τοπικές όσο και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει συνεχίσει την καριέρα του κατέχοντας ανώτατες διοικητικές θέσεις όπως, Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Lafarge Beton А.Е. και στην εταιρεία Mermeren Kombinat. Επιπλέον έχει συγγράψει ένα βιβλίο, περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα και είναι μέλος επιστημονικών και κοινωνικών οργανισμών.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει