Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Νέο κέντρο ποιοτικού ελέγχου και ταξινόμησης βάμβακος στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα ξεκίνησε να λειτουργεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Περιφερειακό Κέντρο ποιοτικού ελέγχου, τυποποίησης και ταξινόμησης βάμβακος.

Σκοπός του Κέντρου Θεσσαλίας είναι η πιστοποίηση της ποιότητας του εκκοκκισμένου βάμβακος, η οποία αναμένεται να προσδώσει αυξημένη προστιθέμενη αξία στο ελληνικό βαμβάκι και να στηρίξει το εμπόριο του ελληνικού βαμβακιού στις διεθνείς αγορές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει