Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Νορβηγικά κονδύλια για ενίσχυση της ελληνικής καινοτομίας

Ένα … νορβηγικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση ελληνικών καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων θα ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο του 2019. Όσο και αν ηχεί παράξενα η προέλευση των κονδυλίων, πρόκειται για το πρόγραμμα “Business Innovation Greece” το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για υφιστάμενες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εξοικονόμησης ενέργειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Innovation Norway, έναν κρατικό οργανισμό της Νορβηγίας και αποτελεί μέρος των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και Νορβηγίας (ΕΑΑ & Norway Grants 2014-2021).

Το “Business Innovation Greece”, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 21,5 εκατ. ευρώ, θα επικεντρωθεί στην καινοτομία, που αποτελεί βασικό συστατικό για την αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Η οικονομική στήριξη που θα λάβει κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς και για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών σχεδίων και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών πρακτικών, οι οποίες θα βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ενώ θα έχουν και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, αφού θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Το ύψος της χρηματοδότησης για μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να ξεκινά από 200.000 ευρώ και να φτάνει μέχρι το 1.500.000 ευρώ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και μικρότερα ποσά – από 50.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ ανά έργο, ενώ το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ως εθνικός εταίρος, θα συνεισφέρει από την πλευρά του 15 εκατ. ευρώ ως εγγυοδοσία προς τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επιτυχής ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Το ύψος της εγγυοδοσίας, θα μπορεί να ανέλθει στο 80% του τραπεζικού δανεισμού, εάν βεβαίως ζητηθεί δάνειο.

Οι επιχορηγήσεις παρέχονται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) μέσω του Innovation Norway ακολουθώντας μια μη γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Οι ελληνικές εταιρείες που έχουν εταίρο από τις χώρες του ΕΟΧ θα προκριθούν κατά την αξιολόγηση των έργων, καθώς ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από τις δωρήτριες χώρες, μέσω συνεταιρικών έργων.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει