Ξεκαθάρισε οριστικά η υπόθεση επιβολής πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020, 16:13

Ξεκαθαρίζει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οριστικά το «θολό» τοπίο στις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν την επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, μετά από αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση δεν μπορεί να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του πολλαπλού τέλους, η οποία από μόνη της έχει ποινικό χαρακτήρα.  

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τη νομολογία των Τμημάτων του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, δικαίωσαν προσφεύγουσα στην οποία είχε καταλογιστεί πολλαπλό πρόστιμο για λαθρεμπορία που έχει όμως αμετάκλητα αθωωθεί από τα ποινικά δικαστήρια για τις σε βάρος της κατηγορίες.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι  παραβιάστηκε η αρχή «ne bis in idem», δηλαδή ουδείς διώκεται ή τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα και για τον λόγο αυτό ακύρωσαν το πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας που της είχε καταλογιστεί. Τα πολλαπλά τέλη περιλαμβάνουν ποσά ίσα με το πολλαπλάσιο των διαφυγόντων δασμών και λοιπών φόρων, δασμούς, τέλη και συναφή δικαιώματα, πρόστιμα και άλλες κυρώσεις. 

Οι σύμβουλοι Επικρατείας προέβησαν σε εκτενή ανάλυση και ερμηνεία των άρθρων 26, 94 και 96 του Συντάγματος, του άρθρου 4 παρ. 1 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της αρχής ne bis in idem κατά το ενωσιακό δίκαιο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020, 16:13

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει