“ΟΚ” σε reverse split και ΑΜΚ από τη Γενική Συνέλευση


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020, 15:13

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από τα €0,04 έκαστη μετοχή σε €0,12 έκαστη μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρεις παλαιές κοινές μετοχές της εταιρείας προς μία νέα μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ.

Παράλληλα, η Γ.Σ. ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των €10.000.000,08 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έως 83.333.334 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,12 έκαστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με σκοπό την άντληση έως ποσού €10.000.000,08.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και διά αντιπροσώπου, τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 111.655.731 μετοχές.


Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020, 15:13

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει