Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα στο νέο Δήμο Βόλου

Αναλύθηκε κατά τη διάρκεια ενδιαφέρουσας ημερίδας στην Αγριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πορφυρογένειo Ίδρυμα της Αγριάς, ημερίδα με θέμα την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας στο πλαίσιο του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου. Η ημερίδα αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια ενημέρωσης και διαβούλευσης του Δήμου Βόλου ενόψει της κατάρτισης και παρουσίασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και αλιείας.

Κατά την έναρξη της ημερίδας ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης τόνισε την ανάγκη θέσπισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης για το Δήμο Βόλου και ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα, με προτεραιότητα σε τέσσερις τομείς που θα συμβάλουν και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: τον αγροδιατροφικό, την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας, την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών και τον αγροτουρισμό, που αποτελεί σημαντική διέξοδο για τους νέους ανθρώπους.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και Πανεπιστημιακοί οι οποίοι ανέπτυξαν συγκεκριμένα θέματα σε όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής και αλιείας.

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κ. Κίττας παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των αγροτικών πόρων του Δήμου. Έμφαση δόθηκε στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αλλά και σε δυναμικές μορφές εντατικής καλλιέργειας όπως είναι τα θερμοκήπια και τα διχτυοκήπια. Επισήμανε την ανάγκη παραγωγής προϊόντων ποιότητας με σεβασμό στο περιβάλλον και τη στροφή σε συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής. Στο τέλος της παρουσίασης του αναφέρθηκε και στην ανάγκη σύστασης γεωτεχνικού τομέα στο Δήμο όπως επίσης και στην ανάγκη δημιουργίας ενός δημοτικού αγροκτήματος με πολλαπλές δραστηριότητες (πιλοτικές καλλιέργειες, δημοπρατήριο, κέντρο ποιότητας και ιχνηλασιμότητας, συνεργατικοί σχηματισμοί, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση).

Στη συνέχεια ο Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γ. Νάνος αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης και προώθησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Τόνισε πως υπάρχουν ακόμα αγροτικά προϊόντα με δυναμική και μοναδικότητα για την περιοχή όπως τα κυδώνια, αχλάδια, λεμονάτα ροδάκινα, πεπόνι και τομάτα Διμηνίου, που δύνανται να προωθηθούν με τις κατάλληλες δράσεις. Τρόφιμα όπως τα προϊόντα ελιάς και αμπέλου και τα γλυκά κουταλιού και αλιεύματα του Παγασητικού, όπως η καραβίδα και οι μπράσκες μπορούν να αποτελέσουν μέρος του «καλαθιού» προϊόντων του Δήμου Βόλου και της Περιφέρειας ευρύτερα με δυναμική για καινοτομία και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου κ. Ν. Πρίντζος αναφέρθηκε κυρίως στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κτηνοτροφίας, ο οποίος όπως είπε πως διέρχεται σοβαρή κρίση. Επισήμανε με τη σειρά του πως ο εθνικός πλούτος και η παραγωγική ανάπτυξη μιας χώρας στηρίζεται στην πρωτογενή παραγωγή, με τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να αποτελούν το βασικό και θεμελιακό παραγωγικό δυναμικό. Ανέφερε πως ενώ ο κτηνοτροφικός κλάδος έχει ένα ένδοξο παρελθόν, έχει προβληματικό παρόν και άδηλο μέλλον. Χαρακτηριστικά ανέφερε το παράδειγμα της αγελαδοτροφίας και τόνισε πως ενώ η χώρα μας καταναλώνει 1.300.000 τόνους γάλα περίπου ετησίως, πριν τέσσερα – πέντε χρόνια η παραγωγή έφθανε τους 900.000 τόνους, πέρσι τους 650.000 τόνους και φέτος αναμένεται να μειωθεί στους 600.000 τόνους. Πρότεινε τη στροφή σε βιολογικά προϊόντα, αυστηρούς ελέγχους στην παραγωγή και διακίνηση των κτηνοτροφικών προϊόντων, την οργανωτική ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού συστήματος αλλά και την ανάγκη εκπροσώπησης των τοπικών προϊόντων στα καταστήματα της περιοχής.

Ο Λέκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γ. Καραπαναγιωτίδης παρουσίασε την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα αλιευτικά αποθέματα τόσο του Παγασητικού κόλπου, όσο και των ελληνικών και παγκόσμιων θαλασσών ως αποτέλεσμα των παρωχημένων στρατηγικών διαχείρισης που εφαρμόζονταν μέχρι πρότινος και οδήγησαν σε υπεραλίευση, στασιμότητα ή και μείωση της αλιευτικής παραγωγής, σε μείωση των εισοδημάτων των ψαράδων και στην καταστροφή του υδάτινου οικοσυστήματος. Επισήμανε την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων στρατηγικών διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Παγασητικού κόλπου οι οποίες θα πρέπει να είναι περισσότερο αποκεντρωμένες και καλύτερα
οργανωμένες σε Περιφερειακό επίπεδο με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων και πρωτίστως τη συμμετοχή των ίδιων των ψαράδων. Επίσης, αναφέρθηκε στην υποχρέωση της χώρας για άμεση εφαρμογή του Κανονισμού 1967 του 2006 για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα και την εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 2008/56 για τον καθορισμό της θαλάσσιας στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο τέλος της παρουσίασης του πρότεινε τη δημιουργία αλιευτικών προστατευόμενων περιοχών στον Παγασητικό κόλπο για τη διατήρηση των τοπικών βιολογικών πόρων.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας «Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.» κ. Ν. Μπλιάτσος αναφέρθηκε στη μορφή και την οργάνωση που θα πρέπει να έχουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις για να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Τόνισε πως ο τομέας της γεωργίας στη χώρα μας είναι αδύνατον να γίνει ανταγωνιστικός σε επίπεδο κόστους ή μεγέθους. Η μοναδική του προοπτική είναι η διαφορετικότητα που τον καθιστά επιλέξιμο από συγκεκριμένα καταναλωτικά πρότυπα. Πρότεινε την ίδρυση πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών ανά τομέα στον Δήμο, την υπογραφή Δημοτικού Συμφώνου Ποιότητας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για την προώθηση και κατανάλωση κατά προτεραιότητα των τοπικών προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία Δημοτικού Σήματος για τους χρήστες του.

Τέλος, ο Γεωπόνος και δημοσιογράφος κ. Θ. Σδρόλιας ανέλυσε το θεσμικό πλαίσιο και τις προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισμού. Παρουσίασε καινοτομικά σχέδια που μπορούν να δώσουν μια άλλη προοπτική στον αγρότη και στον αγροτικό χώρο καθώς και πως μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι συνθήκες εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μέλλον της αγροτικής ζωής σε σχέση με τον αγροτουρισμό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει