Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ο εγκέφαλος διαβάζει λέξεις κι όχι γράμματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΑΣ!

Σνφμύωα με μαι έυρενα σοτ Πμανιπσητετο τυο Κμτρπιαιζ, δνε πεαιzι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμαμρά μσέα σε μαί λξηέ, αεκρί, το πώτρο κια το ταελείτυο γάμρμα να ενιαί σητ….
στωσή θσέη.
Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς κια να μροπετίε να τςι δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα.
Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονισ εκέγλφοας δνε δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά τνη λξηλε σνα σνύλοο.
Ατίπτσυεο ε;

Μιχάλης Τσώνης
Ιατρός, Ρόδος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει