Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ο Θανάσης Νάκος για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τη δόμηση σε αγροτεμάχια υψηλής παραγωγικότητας

Δήλωση του Βουλευτή Μαγνησίας Θανάση Νάκου σχετικά με την ψήφιση τροπολογίας για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τη δόμηση σε αγροτεμάχια χαρακτηρισμένα ως υψηλής παραγωγικότητας.

Είναι γνωστή η αναστάτωση, που προκάλεσε η ενεργοποίηση διατάξεων, που αφορούν τη χρήση και κατά συνέπεια το καθεστώς των δυνάμενων να ασκηθούν δραστηριοτήτων εντός αγροτεμαχίων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας.

Αυτό γιατί με δεδομένη την πολιτική που ακολουθούσε η Διεύθυνση Γεωργίας της Περιφέρειας να χαρακτηρίζονται αδιακρίτως ως γη υψηλής παραγωγικότητας μεγάλες εκτάσεις του Νομού και όλο το Πήλιο:

1) Ήταν άκυρα τα συμβόλαια και οι μεταβιβάσεις οικοδομήσιμων εκτάσεων, αλλά προερχόμενες από κατάτμηση μεγαλυτέρων εκτάσεων, που είχαν γίνει μετά τον Οκτώβριο του 2010 και

2) Και σημαντικότερο, απαγορεύονταν οποιαδήποτε αξιοποίηση των αγροτεμαχίων μία που η δόμηση οποιουδήποτε κτίσματος δεν ήταν επιτρεπτή.

Ευτυχώς οι επανειλημμένες διαμαρτυρίες όλων μας είχαν αποτέλεσμα.

Έτσι σήμερα ψηφίζεται ως τροπολογία στο Νόμο «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους», το παρακάτω άρθρο:

«Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 37 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85), αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 και μόνον για τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (υπολογίζεται περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός) επανερχόμαστε στο προϋπάρχον καθεστώς και οι μεταβιβάσεις άρτιων αγροτεμαχίων, αφενός γίνονται νόμιμες, αφετέρου επανέρχεται η δυνατότητα δόμησης σε όλες τις περιοχές και φυσικά και στο Πήλιο, ενώ παράλληλα νομιμοποιούνται όλες οι μέχρι σήμερα διενεργηθείσες συμβολαιογραφικές πράξεις.

Πρέπει να επισημανθεί, ότι η διάταξη αυτή θα ισχύει έως την έκδοση σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, που θα περιλαμβάνουν χάρτες, όπου θα καθορίζεται η γη υψηλής παραγωγικότητας.

Η κυβέρνηση, αφού δημιούργησε αναβρασμό και αγανάκτηση σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων, κατάλαβε την «γκάφα ολκής», που διέπραξε και τώρα τη διορθώνει με την τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

Προσωπικά πιστεύω, ότι η παραπομπή σε Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα στοιχεία που περιγράφονται απομακρύνει την εφαρμογή των διατάξεων για το μακρινό μέλλον. Βρήκε έτσι η κυβέρνηση τρόπο να κάνει πίσω σε μία άστοχη και ζημιογόνο για την ανάπτυξη διάταξη, που είχε ψηφίσει, τηρώντας τα προσχήματα. Ας είναι κι΄έτσι, «κάλλιο αργά παρά ποτέ.»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει