Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Παρέμβαση Κ. Καρτάλη προς Υπουργείο Οικονομικών για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Παντ. Οικονόμου έθεσε ο Κώστας Καρτάλης το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (Α.Σ.Ο.). Σύμφωνα με το νόμο 3888/2010 είχε προβλεφθεί ότι η περαίωση θα αφορούσε στο 100% των ακαθάριστων εσόδων των Α.Σ.Ο., αν και είχε επισημανθεί από αρκετούς Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και την ΠΑΣΕΓΕΣ ότι το 80% αφορά κινήσεις μελών και προϊόντων που είναι αφορολόγητες και μόλις το υπόλοιπο 20% αφορά δοσοληψίες με τρίτους.

Με νεότερο νόμο 4002/2011 η περαίωση για ανέλεγκτες χρήσεις Α.Σ. διορθώθηκε ώστε να αφορά στο 20% των ακαθάριστων εσόδων. Ο Κ. Καρτάλης ζήτησε να δοθεί δυνατότητα στους Α.Σ. που είχαν δρομολογήσει την περαίωση με τον προηγούμενο νόμο να επωφεληθούν των ευνοικότερων – και δικαιότερων – ρυθμίσεων του νέου νόμου. Ο κ. Οικονόμου ήταν θετικός ώστε η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπεται να εκδοθεί σύντομα, να δίνει τη σχετική δυνατότητα και για τους συνεταιρισμούς που ακολούθησαν την προηγούμενη διαδικασία περαίωσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει