Πλαστικά Κρήτης: Διανομή μερίσματος 0,294€Διανομή μικτού μερίσματος 0,294 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης, που συγκλήθηκε την 26η Ιουλίου.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 16/08/2019, ενώ η έναρξη καταβολής ορίστηκε την Παρασκευή 23/08/2019.

Η ΓΣ εξέλεξε επίσης και νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, µε θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2024, τους:

1. Ιωάννη Λεµπιδάκη του Μιχαήλ

2. Κατίνα-Άννα Λεµπιδάκη του Μιχαήλ.

3. Μιχάλη Λεµπιδάκη του Ιωάννη.

4. Μανόλη Λεµπιδάκη του Ιωάννη

5. Γιάννη Μελά του ∆ηµητρίου

6. Μανόλη Κυκριλή του Βασιλείου

7. Γιώργο Κόρκακα του Ιωάννη

8. Γιώργο Βαλεργάκη του Μύρωνα

9. ∆ηµήτρη Αρµάο του Αλέξανδρου

10. Μανόλη Ανδρεαδάκη του Γεωργίου

11. Μιχάλη Περάκη του Κωνσταντίνου

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους:

∆ηµήτρη Αρµάο του Αλέξανδρου και

Μανόλη Ανδρεαδάκη του Γεωργίου.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019, 16:39

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει