Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ποια είναι τα κριτήρια για μια θέση προϊσταμένου στο Δημόσιο

Μαχαίρι στα μισθολογικά κλιμάκια και αυστηρές προϋποθέσεις για τη βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο, που αναμένεται να παρουσιαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα από τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.

Οι υποψήφιοι για θέσεις ευθύνης στο δημόσιο θα περνούν υποχρεωτικά από το «μικροσκόπιο» του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων. Η τροπολογία προβλέπει γραπτές εξετάσεις ανά τρία χρόνια καθώς και συνέντευξη των υποψηφίων διευθυντών.
Επίσης προβλέπονται ισχυρά κίνητρα για την κατάληψη θέσεων ευθύνης, καθώς το επίδομα αναμένεται να φτάσει ακόμα και τα 1.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην τριπλή αξιολόγηση για την επιλογή προϊσταμένων έχουν όσοι υπάλληλοι κατέχουν τον Α’ βαθμό.

Οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα χρειάζονται πλέον από 16 έως 18 χρόνια για να φτάσουν στον ανώτερο βαθμό Α’ αντί των 13 και 15 που απαιτούνται αντιστοίχως σήμερα.

Αύξηση του χρόνου προαγωγής προβλέπεται και για τους κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τον βαθμό Α’ σε 13 αντί για 11 χρόνια, ενώ οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης θα λαμβάνουν τον βαθμό αυτό ύστερα από 9 έτη προϋπηρεσίας έναντι 5 που σήμερα ισχύει.

Οι νέοι προϊστάμενοι της δημόσιας διοίκησης θα έχουν πενταετή θητεία, ενώ οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις προϊσταμένων θα μοριοδοτηθούν για τα επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα, εργασιακή – διοικητική εμπειρία, καθώς και τις ικανότητες – δεξιότητες.

Παράλληλα, θα προστεθούν άλλες τρεις υποκατηγορίες στον βαθμό Α’. Συγκεκριμένα, η κατηγορία Α-3 στην οποία θα εντάσσονται όσοι γίνονται τμηματάρχες, η κατηγορία Α-2 για τους διευθυντές και η κατηγορία Α-1 για τους γενικούς διευθυντές του Δημοσίου. Καινοτομία του νέου μισθολογίου αποτελεί και η προσθήκη εξετάσεων ώστε να κριθεί κάποιος υπάλληλος ικανός να ενταχθεί σε αυτές τις τρεις κατηγορίες.

Με το ενιαίο μισθολόγιο θα υπάρξει σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης με τα μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία όπως εκτιμάται θα περιοριστούν δραστικά και θα φτάσουν τα 10 από 18 που υπάρχουν επί του παρόντος.

Με τις νέες ρυθμίσεις, για να αλλάξει ένας δημόσιος υπάλληλος κλιμάκιο θα περνάει από αυστηρή αξιολόγηση και μόνον εάν διαπιστωθεί πως είναι αποδοτικός θα δίνεται πράσινο φως για τη μισθολογική ωρίμαση.
Ψαλίδι θα μπει και στα επιδόματα καθώς θα διατηρηθούν μόνο το οικογενειακό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει