Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Πουλήστε περιουσία! Επιπλέον λεφτά τέλος…

Αξιοποίηση δηλαδή πώληση περιουσίας ζητά από υπουργεία και φορείς ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης και στην σχετική εγκύκλιο που απέστειλε (με αφορμή την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2012) σημειώνει τις περιορισμένες δυνατότητες επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό.

Εκτός από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ζητά από τους φορείς περικοπές κατά 20% τις δαπάνες για φως , νερό, τηλέφωνα και ενοίκια ενώ ζητά να εφαρμοστούν και τα ψηφισθέντα μέτρα όπως η μείωση κατά 50% του κινήτρου απόδοσης, αναστολή μισθολογικών ωριμάνσεων και εφαρμογή του κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις έως το τέλος του 2011 και 1 προς 5 το 2012.

Ιδιαίτερη δημόσια έχει και η επισήμανση του κ. Σαχινίδη ότι ο προϋπολογισμός του 2012 θα καταρτιστεί με βάση το υφιστάμενο μισθολόγιο αλλά και τις περικοπές που έχουν ήδη περάσει σε επιδόματα αφού το νέο μισθολόγιο δεν έχει καν ακόμα ολοκληρωθεί.

Αναλυτικά οι οδηγίες Σαχινίδη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αφορούν:

Αποδοχές προσωπικού

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ακριβής εκτίμηση των αποδοχών, λόγω των ανωτάτων ορίων δαπανών που τίθενται με το Μεσοπρόθεσμο

Οι αποδοχές και οι συντάξεις αποτελούν μία από τις βασικότερες μείζονες κατηγορίες, αφενός λόγω του σημαντικού ύψους των σχετικών δαπανών επί του συνόλου του προϋπολογισμού και αφετέρου λόγω της ανελαστικότητας που τις χαρακτηρίζει.

Διευκρινίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό των δαπανών για αποδοχές προσωπικού τόσο για τις εκτιμήσεις του 2011 όσο και για τις προβλέψεις του 2012 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ισχύον μισθολόγιο (ν.3205/2003) και οι προβλέψεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4002/2011.

Μεταξύ των μέτρων για τη συγκράτηση του μισθολογικού κόστους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής:

• Εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις εντός του 2011 αντί του λόγου 1 : 5, ενώ από το 2012 εφαρμόζεται η σχέση μία πρόσληψη και κάθε πέντε) αποχωρήσεις.

• Αναστολή μισθολογικής ωρίμανσης (αύξηση βασικού μισθού).

• Το κίνητρο απόδοσης περικόπτεται κατά 50% .

• Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για το 2011 περιορίζονται στο 50% ενώ από το 2012 οι αντίστοιχες εγκρίσεις περιορίζονται επιπλέον κατά 10% αυτών του 2011 και τέλος

• Ο υπολογισμός του ακριβούς αριθμού όσο και της δαπάνης από τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις προσωπικού (μόνιμου – ΙΔΑΧ) μέχρι το τέλος του 2011.

Λειτουργικές δαπάνες

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται :

• Μείωση των δαπανών για υπερωρίες μέσω της αύξησης των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες, καθώς και μείωση του ανωτάτου ορίου πραγματοποίησης ωρών απογευματινής απασχόλησης .

• Εξορθολογισμός καταναλωτικών δαπανών, δαπανών για ενοίκια (μείωση κατά 20%), ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κλπ.

• Περιορισμός των απαιτούμενων κονδυλίων για επιχορηγήσεις καθώς συγχωνεύσεις και καταργήσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό.

• Εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών.

• Εξοικονόμηση δαπανών του τομέα υγείας, καθώς και εξορθολογισμός της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης.

• Μειώσεις δαπανών για την άμυνα

Ανεξόφλητες υποχρεώσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται άλλωστε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου οι οποίες αν και θα έπρεπε να είναι μηδενικές ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ αλλά και στις κινήσεις εξοικονομήσεων στους εποπτευόμενους φορείς από τα υπουργεία με αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ( κρατικά χρεόγραφα και μετοχές) αλλά και με λήψη διοικητικών ή νομοθετικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων.

«Τα υπουργεία, αφού λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται στο ΜΠΔΣ, θα πρέπει να κατανείμουν τα ποσά αυτά στους επιμέρους ειδικούς φορείς και κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΚΑΕ). Τα ποσά των επιχορηγήσεων που θα προκύψουν από την ως άνω κατανομή, θα πρέπει να κοινοποιηθούν στους φορείς που εποπτεύουν, ώστε οι τελευταίοι να συντάξουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς.

Για να εξασφαλιστούν οι εξοικονομήσεις στους εποπτευόμενους φορείς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις κατανομές των επιχορηγήσεων, πέραν των παραπάνω και τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα και άλλα περιουσιακά στοιχεία (κρατικά χρεόγραφα, μετοχές κλπ)» αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει