Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Σύσκεψη στο Διοικητήριο της Περφέρειας στο Βόλο για τη δασική προστασία

Σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Μαγνησίας Δημήτρη Αλεξόπουλο πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στο Βόλο, για την δασική προστασία. Παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αργύρης Κοπάνας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δωροθέα Κολυνδρίμη, Γιώργος Κίτσιος, Γιώργος Καλτσογιάννης, Κώστας Χαλέβας, αλλά και ο αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας Αντιδήμαρχος του Δήμου Βόλου Χαράλαμπος Τσαμπάζης…

Στην εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Αλεξόπουλος ανέφερε τα εξής:

Κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Δασάρχες, αξιότιμα στελέχη των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας του Νομού Μαγνησίας,

Σας κάλεσα σήμερα εδώ, για να συζητήσουμε όλοι μαζί για ένα μείζον θέμα που ταλαιπωρεί κατά καιρούς το Νομό μας, οι δασικές πυρκαγιές, καθώς επίσης και για μία δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, συλλογικά, το πρόβλημα αυτό.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το πιο σημαντικό ζήτημα στο θέμα των δασικών πυρκαγιών είναι η πρόληψη και η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, όταν δημιουργηθεί κάποια εστία πυρκαγιάς. Αποτελεί προφανέστατα τον οικονομικότερο τρόπο και τον ορθότερο από περιβαλλοντική άποψη, για την προστασία των δασών και για την οικολογική ισορροπία στις δασικές περιοχές.

Με την Πρόσκληση 1 του Μέτρου 226 του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, προσκαλούνται οι ιδιοκτήτες και φορείς διαχείρισης των δασών όλης της χώρας και ειδικότερα:

 • Τα Δασαρχεία Νομών
 • Οι Δ/νσεις Δασών των Νομών χωρίς Δασαρχεία
 • Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ Βαθμού)

Να υποβάλουν προτάσεις για την υλοποίηση έργων αντιπυρικής προστασίας μέχρι

την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

Η πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που κατέχουν οι παραπάνω φορείς και αφορούν σε δύο κατηγορίες:

 • Αντιπυρικά έργα (διάνοιξη δασικών δρόμων, μικρά τεχνικά έργα, σημεία υδροδότησης, δασοκομικές εργασίες, καλλιεργητικές επεμβάσεις)
 • Κατασκευή ή/και βελτίωση καινοτόμων συστημάτων ανίχνευσης, παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών

Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας-Σποράδων, που φιλοξενεί σημαντικά δάση και δασικές εκτάσεις υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και αισθητικού κάλλους καθώς και σημαντικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000, έχει σήμερα την μοναδική ευκαιρία να θωρακίσει τον σημαντικό φυσικό πλούτο της περιοχής με την ένταξη έργων πρόληψης και την συντονισμένη δράση των επιμέρους αρμόδιων φορέων.

Ειδικότερα, μας δίνεται η δυνατότητα να προταθούν, πέραν των αντιπυρικών δασοκομικών έργων (που προφανώς θα προταθούν από τους επιμέρους φορείς, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες) και έργα υλοποίησης καινοτόμων έργων πυροπροστασίας, με την υιοθέτηση εργαλείων ανίχνευσης, παρακολούθησης και συντονισμού, τα οποία μάλιστα να είναι συμπληρωματικά και λειτουργικά μεταξύ τους, ώστε να καταφέρουμε με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσουμε μια ενιαία ασπίδα προστασίας του Νομού μας αλλά και να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο επίπεδο τεχνογνωσίας και συμπληρωματικότητας των υπηρεσιών μας.

Ως γνωστόν διάφορα έργα τέτοιου είδους έγινε προσπάθεια να υλοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως μετά τις πυρκαγιές του 2007, μεταξύ αυτών και στην Μαγνησία. Δυστυχώς, τα περισσότερα από αυτά είτε δεν ολοκληρώθηκαν είτε δεν λειτούργησαν ποτέ. Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία λειτουργούν κανονικά και έχουν συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών και την αποτροπή της επέκτασής τους. Για τη δική μας Περιφερειακή Ενότητα, θα πρέπει άμεσα να αξιολογηθεί ο τρόπος λειτουργίας του ήδη εγκατεστημένου συστήματος, ενώ θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι επιχειρησιακές του λειτουργίες και οι περιοχές κάλυψης, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη σε ήδη χρηματοδοτημένο και υλοποιηθέν έργο, σε σχέση με το προτεινόμενο καινοτόμο σύστημα.

Η σύνδεση αυτών των καινοτόμων συστημάτων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η δημιουργία μοντέλου καύσιμης ύλης και η αξιολόγηση της πυροεπικινδυνότητας κάθε περιοχής, η επικαιροποίηση των υπαρχόντων στοιχείων βλάστησης και αναδασωτέων περιοχών, η αξιοποίηση μετεωρολογικών στοιχείων με την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών σε κάθε περιοχή, η εγκατάσταση συστημάτων τηλεπικοινωνιών (ασύρματων δικτύων, συστημάτων επικοινωνιών), η τοποθέτηση τηλεματικών δικτύων ανίχνευσης (ασύρματων εικονοληπτών, αναμεταδοτών, κλπ) τα καθιστούν σημαντικά εργαλεία για την έγκαιρη προειδοποίηση και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Άρα, στόχος μας πρέπει να είναι η υιοθέτηση συστημάτων και εργαλείων που έχουν εγκατασταθεί και αποδεδειγμένα λειτουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι τα προτεινόμενα έργα θα αποδώσουν για τον τόπο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής μας.

Δεύτερος και εξίσου σημαντικός στόχος μας πρέπει να είναι η διασφάλιση της διασυνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των επιμέρους συστημάτων – έργων όλων των φορέων της περιοχής μας, ώστε και να είναι συμβατά μεταξύ τους και να διασφαλίζεται σε ενιαίο επίπεδο η προστασία των δασών μας.

Και τρίτος, αλλά εξαιρετικής σημασίας στόχος, είναι να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα κοινοτικά κονδύλια που προσφέρονται για την πυροπροστασία στην χώρα μας, υιοθετώντας σύγχρονα εργαλεία και όχι μόνο τις απαραίτητες ‘κλασικές’ δράσεις πρόληψης, και δημιουργώντας πρωτοπορία της Μαγνησίας σε εθνικό επίπεδο σε αυτόν τον τομέα.

Η υποβολή προτάσεων δημιουργίας τοπικών συστημάτων πρόληψης δασικών πυρκαγιών από τους επιμέρους δικαιούχους φορείς της ΠΕ Μαγνησίας, τα οποία θα πληρούν την προϋπόθεση της διαλειτουργικότητας, θα δώσει την δυνατότητα, σε κάθε φορέα:

 • Να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή για τις δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών σε σχέση με:
 • λεπτομερή χαρτογράφηση των δασών, του οδικού δικτύου, των διαθέσιμων μέσων και των περιοχών που χρήζουν προστασίας
 • ακριβή γνώση της περιοχής υλοποίησης (ποιοτική και ποσοτική δομή της τοπικής βλάστησης
 • δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων απευθείας στο σύστημα (ανά τακτά χρονικά διαστήματα
  • Να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών και την άμεση ειδοποίηση των αρμοδίων, με:
  • χρήση ασύρματων τηλεματικών δικτύων (Wi-Fi) υψηλών ταχυτήτων για μετάδοση στοιχείων από εικονολήπτες και μετεωρολογικούς σταθμούς
  • μείωση των αποστάσεων, και άρα αύξηση της ταχύτητας και της πιστότητας μεταφοράς εικόνας και δεδομένων
   • Να δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης με:
   • χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
   • δημιουργία χαρτών επικινδυνότητας,
   • δημιουργία νέων θεματικών χαρτών,
   • δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης πυρκαγιών,
   • διαχείριση στόλου οχημάτων,
   • δυνατότητα ανίχνευσης πυρκαγιών από πολύ αρχικό στάδιο και πολύ μικρής έκτασης

Και στο σύνολο των φορέων που θα εγκαταστήσουν τέτοια προγράμματα την δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ τους, ως εξής:

 • Μετάδοση επιλεγμένων στοιχείων, εικόνας και δεδομένων (συμβάντα, στατιστικά, αλλαγές κλπ)
 • On-line σύνδεση με τα επιμέρους Επιχειρησιακά Κέντρα (και όχι με τον εξοπλισμό και το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και εικονοληπτών, που είναι διάσπαρτος και απομακρυσμένος) είτε μέσω internet (εφόσον και όταν λειτουργήσει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) είτε μέσω αναμεταδοτών (με την υλοποίηση του έργου) ή μισθωμένων γραμμών (με πολύ μεγαλύτερο κόστος).

Η περίπτωση ενιαίας λειτουργίας και διασυνδεσιμότητας μεταξύ των συστημάτων αποτελεί την ιδανική λύση που εξασφαλίζει τόσο την τοπική αποτελεσματικότητα όσο και τον συνολικό συντονισμό σε επίπεδο συμβάντων περιφερειακής εμβέλειας.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η σημερινή συνάντησή μας δεν έχει ως στόχο να «καπελώσει» κανένα φορέα, ούτε να υποδείξει στους φορείς Πολιτικής Προστασίας τι πρέπει να κάνουν. Οι ουσιαστικοί λόγοι της συνάντησης είναι αφενός μεν η ενημέρωση για την ύπαρξη της δυνατότητας υποβολής προτάσεων, αφετέρου το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να συντονιστούν και να υποβάλλουν πρόταση έργου με κοινά χαρακτηριστικά, ώστε στο προσεχές μέλλον η περιοχή της Μαγνησίας να έχει στην κατοχή της ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εργαλείο πρόληψης δασικών πυρκαγιών, το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό για το λόγο για τον οποίο θα έχει εγκατασταθεί.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει