Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Προκηρύχθηκαν οι μελέτες που συμπληρώνουν τον ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό Δήμου Βόλου

Για τις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αγχιάλου και Μακρινίτσας

Ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης υπέγραψε τις προκηρύξεις εκπόνησης δυο σημαντικών μελετών, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν τον ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό του Καλλικράτειου Δήμου Βόλου.

Πρόκειται για τις μελέτες που αναφέρονται α)στην «Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, συνολικού προϋπολογισμού 215.071,89 € (χωρίς ΦΠΑ) και β)στο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Μακρινίτσας, συνολικού προϋπολογισμού: 101.857,56 € (χωρίς ΦΠΑ).

Οι δύο προκηρυχθείσες μελέτες έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου και οι σχετικές συμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Ταμείο ΕΤΠΑ.

Όπως είναι γνωστό εκκρεμεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η Β1 φάση της μελέτης «αναθεώρηση και επέκταση του ΓΠΣ Βόλου», έχει ολοκληρωθεί το ΣΧΟΟΑΠ Αρτέμιδος, ενώ στις αρχές του μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος».

Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Ν. Μόσχος, «μετά και την ολοκλήρωση του ΓΠΣ Ν. Αγχιάλου και ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας, θα υπάρχει ολοκληρωμένος πολεοδομικός και χωροτακτικός σχεδιασμός του Δήμου Βόλου, στο σύνολο του πλέον, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής και την προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα θέματα αυτά, αφού θα έρθουν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Π.Δ. για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και η Β1 φάση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Βόλου.

Οι συνεδριάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, αφού θα αποτυπώσουν την επίσημη θέση της πόλης για τις μελέτες που ρυθμίζουν τα θέματα της ανάπτυξης της πόλης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής, του σχεδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Από την εκτεταμένη διαβούλευση των δύο αυτών χωροτακτικών «εργαλείων» (ειδικά του ΓΠΣ), έχουν αναδειχθεί εξαιρετικά κρίσιμα θέματα, όπως αυτό της τροποποίησης των Ζ.Ο.Ε, τα οποία ωστόσο δεν έχουν τύχει αντίστοιχης επεξεργασίας από τους μελετητές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει