Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Προσφυγή των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας για τα πρόστιμα

Προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία τους επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 600.000 ευρώ αναγγέλουν με σημερινή ανακοίνωση οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας καθώς θεωρούν, όπως αναφέρουν, ότι δεν έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε τα πρόστιμα με το αιτιολογικό ότι οι δύο εταιρίες «καταχράστηκαν τη μονοπωλιακή τους θέση στη σχετική αγορά χορήγησης αδειών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, υπό τη μορφή της διακριτικής μεταχείρισης καθώς, αδικαιολόγητα, δεν αποδέχονταν ορισμένους τύπους σωλήνων για εσωτερικές εγκαταστάσεις αερίου».

Στην ανακοίνωσή τους οι δύο εταιρίες αναφέρουν ότι «στα 11 χρόνια λειτουργίας τους τηρούν με σεβασμό τις Άδειες Διανομής και τους Τεχνικούς Κανονισμούς Φυσικού Αερίου με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, λειτουργώντας πάντα στο νομικό και κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο».

«Σε αυτή την βάση, προσθέτουν, οι δύο Εταιρείες ζήτησαν διευκρινίσεις επί της εφαρμογής διατάξεων του Τεχνικού Κανονισμού από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης (28.06.2006), οι οποίες απαντήθηκαν το 2009 (24.02.2009 – Ερμηνευτική Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Δ3/Α/οικ. 4079), με καθυστέρηση 32 μηνών. Από 24.02.2009 τέθηκε σε εφαρμογή η ανωτέρω εγκύκλιος στις περιοχές της Αδείας. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. λειτουργούν πάντα σύμφωνα με τους Νόμους και τις Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει