Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Πρόβλεψη πτώχευσης τράπεζας στο νέο νομοσχέδιο

Δημιουργία ενδιάμεσης Τράπεζας για την προστασία των καταθετών

Tη δημιουργία ενδιάμεσης Τράπεζας (bridge bank) για την προστασία των καταθετών σε τράπεζες που πτωχεύουν αλλά και αυξημένες εποπτικές αρμοδιότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει το Νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος.

Ο νέος νόμος παρέχει τη δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να ζητά ακόμη και προληπτικά από κάποια τράπεζα που εμφανίζει πρόβλημα στα κεφάλαια της να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές και εκπόνηση σχεδίου εξυγίανσης.

Επίσης, η ΤτΕ θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να διορίζει επίτροπο σε κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αν διαπιστώσει, παραβιάζει κανονισμούς για προβλέψεις ή κεφαλαιακή επάρκεια ή απλώς δεν μπορεί να φέρει σε πέρας από μόνη της τα απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να υποχρεώσει μια τράπεζα μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για όσο καιρό ορίσει, ενώ ορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ΤτΕ μπορεί να λάβει μέτρα εξυγίανσης με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Όσον αφορά στο θεσμό της μεταβατικής τράπεζας (bridge bank) προβλέπεται ότι μία τράπεζα πριν τεθεί σε διαδικασία πτώχευσης θα μπορεί να μεταβιβάζει υγιή περιουσιακά στοιχεία (κυρίως καταθέσεις αλλά και δάνεια) σε ένα άλλο εταιρικό μόρφωμα. Στόχος της bridge bank θα είναι η πώληση των υγιών τμημάτων της τράπεζας από την οποία προέρχεται για την κάλυψη των απαιτήσεων του προβληματικού τμήματος της τράπεζας.

Η τράπεζα στην οποία θα μεταβιβάζεται το υγιές κομμάτι των επενδύσεων και των δανείων της «παλιάς» τράπεζας θα μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να έχει γι’ αυτό πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος έστω και αν δεν πληροί απολύτως τους κανονισμούς σύστασης και λειτουργίας ενός πλήρους τραπεζικού ιδρύματος.

Η νέα αυτή τράπεζα με κρατική εποπτεία θα διαχειριστεί το ενεργητικό και το παθητικό της Τράπεζας η οποία βρίσκεται υπό πτώχευση έτσι ώστε να μην προκληθεί «χάος» το οποίο φέρει σε επισφαλή θέση τους καταθέτες και αντιστρόφως σε πλεονεκτική τους δανειολήπτες.

Ο σχετικός θεσμός έχει ήδη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο πολλών κρατών και στην αναθεώρηση του Μνημονίου τον Ιούλιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε ρητή αναφορά στην ανάγκη αναμόρφωσης του πλαισίου που αφορά στην πτώχευση των τραπεζών.

Στην ουσία το πλαίσιο αυτό αφορά μόνο στις μικρές τράπεζες καθώς οι μεγάλες που θα βρεθούν σε αδυναμία να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες θα προσφεύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει