Πότε η χειρουργική τεχνική  διάσωσης των νεύρων  είναι μια καλή επιλογή για ασθενείς με καρκίνο του προστάτη;Τα νεύρα που περιβάλουν τον προστάτη είναι απαραίτητα για την καλή σεξουαλική λειτουργία και τη λειτουργία του ουροποιητικού. Αυτά μπορούν όμως να καταστραφούν κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.. Στα χειρουργεία διαχωρισμού των νεύρων επιχειρείται η διάσωση όσων περισσοτέρων  νεύρων είναι εφικτό. Τα νεύρα μπορούν να διασωθούν μόνο στη μια(μονόπλευρος διαχωρισμός) ή και στις δυο πλευρές του αδένα (αμφίπλευρος διαχωρισμός) 

Ενώ όμως αυτή η χειρουργική τεχνική του διαχωρισμού των νεύρων έχει τα πλεονεκτήματα της, συχνά δεν είναι αποτελεσματική στις περιπτώσεις που τα καρκινικά κύτταρα είναι παρόντα στην άκρη του ιστού που αφαιρείται. Έχοντας αυτή την πληροφορία υπόψη, μια ομάδα ερευνητών εξέτασε την αποτελεσματικότητα διαφορετικών βαθμών διαχωρισμού των νεύρων σε 991 άνδρες με μη μεταστατικό καρκίνο του προστάτη.

Οι 75 άνδρες δεν υποβλήθηκαν σε διαχωρισμό νεύρων, 11 υποβλήθηκαν σε μονόπλευρο διαχωρισμό και οι υπόλοιποι σε αμφίπλευρο διαχωρισμό. Η σεξουαλική λειτουργία και η λειτουργία του ουροποιητικού αξιολογήθηκαν πριν το χειρουργείο, καθώς και στους 6, στους 12 και στους 36 μήνες μετά,  με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου ερωτηματολογίου με 26 ερωτήσεις. Παράλληλα συμπληρωθήκαν ερωτηματολόγια για τα δημογραφικά στοιχεία, τι συνυπάρχουσες νοσηρότητες, το άγχος, και την κατάθλιψη.

Στους 36 μήνες οι ερευνητές βρήκαν ότι οι άνδρες που υποβλήθηκαν σε αμφίπλευρο διαχωρισμό είχαν καλύτερη σεξουαλική λειτουργία και καλύτερη λειτουργία του ουροποιητικού. Τα αποτελέσματα, όμως, ήταν καλυτέρα σε αυτούς που είχαν ήδη καλή σεξουαλική λειτουργία πριν το χειρουργείο.

Σημειώνεται επίσης ότι οι συγγράφεις δεν ανέφεραν ασθενείς που είχαν καρκινικές βλάβες στην άκρη του αφαιρούμενου ιστού. Τονίζουν, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τα ευρήματα τους, οι άνδρες που δεν έχουν καλή σεξουαλική λειτουργία  πριν την επέμβαση είναι καλό να σκεφτούν την επιλογή του χειρουργείου χωρίς διαχωρισμό των νεύρων. Με αυτόν τον τρόπο έχουν καλύτερη πιθανότητα να αντιμετωπιστεί με επιτυχία ο καρκίνος, ενώ έτσι κι αλλιώς ο διαχωρισμός των νεύρων δε θα βελτίωνε σημαντικά τη σεξουαλική τους λειτουργία.

Τόνισαν τέλος ότι το 44% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο διαχωρισμού των νεύρων είχαν καρκίνο χαμηλού κίνδυνου κι ενδεχομένως η καλύτερη επιλογή γι’ αυτούς να ήταν η συστηματική παρακολούθηση και όχι το χειρουργείο.

Σε κάθε περίπτωση τα παρόντα εύρημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη.

Πηγή: andrologia.gr


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, 15:12

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει