Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

“Ρίχνουν” τα ενοίκια με φιλικό διακανονισμό

Τον φιλικό διακανονισμό για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίων ανάμεσα σε μισθωτές και ιδιοκτήτες εμπορικών ακινήτων προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με διάταξη που θα ψηφιστεί στη Βουλή το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Τα Νέα”, τo υπουργείο, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά επαγγελματικής στέγης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης με χιλιάδες επιχειρήσεις να ζητούν μειώσεις στα μισθώματα των καταστημάτων που νοικιάζουν και πολλούς από αυτούς να προσφεύγουν στα δικαστήρια, προωθεί διάταξη η οποία θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου και προβλέπει τη δημιουργία Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού στις περιφέρειες όλης της χώρας που θα αναλαμβάνουν να εξετάζουν σχετικά αιτήματα και θα επιχειρούν να επιτυγχάνουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των δύο πλευρών.

Πώς θα γίνεται

Οι επιτροπές αυτές θα βρίσκονται στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων του «Καλλικράτη» (δηλαδή στις έδρες των πρώην νομαρχιών) και θα έχουν αρμοδιότητα για εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων τους. Η εξέταση των υποθέσεων θα γίνεται μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ενυπόγραφη αναφορά, και δικαίωμα προσφυγής στην επιτροπή θα έχουν και τα δύο μέρη (o μισθωτής είτε o ιδιοκτήτης).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το αίτημα και να εξεταστεί η υπόθεση θα είναι να έχει περάσει ένας χρόνος από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία αναπροσαρμογή του ενοικίου, ανεξάρτητα αν αυτή έγινε οικειοθελώς είτε με δικαστική απόφαση. Επίσης δίνεται δικαίωμα επαναφοράς με νέο αίτημα και στις δυο πλευρές για το ίδιο ακίνητο, αρκεί σε αυτή την περίπτωση να έχει περάσει ένας χρόνος από το προηγούμενο αίτημα. Στη διάρκεια της διαδικασίας οι πλευρές θα μπορούν να ενημερώνονται για τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα που ενδεχόμενα προσκομίζει εκάστη αλλά και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους, είτε προφορικά είτε γραπτά, και να παρίστανται στη διαδικασία αυτοπροσώπως ή με δικηγόρο.

Στην περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού θα συντάσσεται πρακτικό το οποίο θα υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη, θα έχει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και το περιεχόμενό του θα είναι εκτελεστό. Σε διαφορετική περίπτωση θα συντάσσεται και πάλι πόρισμα με την άποψη της επιτροπής, θα παραδίδεται στους ενδιαφερόμενους και χωρίς να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα θα μπορεί να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο.

Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα πρέπει εντός 20 ημερών από την υποβολή του αιτήματος να εξετάζει την υπόθεση και στη συνέχεια εντός 20 ημερών να προχωρεί στη σύνταξη πορίσματος. Τις επιτροπές αυτές θα απαρτίζουν ένας πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος της περιφέρειας ως πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής, και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η θητεία τους θα είναι διετής.

NewsIt

Μπορεί επίσης να σας αρέσει