Σαφάρι για αδήλωτες κληρονομιές

Κληρονομιές που δεν πέρασαν ποτέ από τον γκισέ της εφορία αναζητά το υπουργείο Οικονομικών για να υποχρεώσει του δικαιούχους να καταβάλουν έστω και αναδρομικά του φόρους που τους αναλογούν.

Οι αδήλωτες κληρονομιές, οι κληρονομιές για τις οποίες δεν έχουν πληρωθεί φόροι και οι κληρονομιές για τις οποίες δεν υπάρχουν κληρονόμοι ή υπάρχουν αλλά δεν συμφωνούν μεταξύ τους για την νομή της περιουσίας, μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο».

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υπολογίζουν ότι η αξία των κληρονομιών που παραμένουν αδήλωτες, σχολάζουσες και αδιάθετες καθώς και τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα σε θυρίδες και τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν έχουν κινηθεί για χρόνια ξεπερνά συνολικά τα 30 δισ. ευρώ! Από αυτά στοχεύουν να εισπράξουν δέκα δισ. ευρώ από φόρους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει