Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Σε άριστη κατάσταση οι παραλίες του ενιαίου Δήμου Βόλου

Οι παραλίες του ενιαίου Δήμου Βόλου πληρούν απόλυτα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας των υποδομών και ποιότητας των νερών κολύμβησης, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα ελέγχου που διενήργησε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, αλλά και από τα αποτελέσματα αναλύσεων των τελευταίων δειγματοληψιών, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Κλιμάκιο επιθεωρητών της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, η οποία λειτουργεί ως συντονιστής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» στη χώρα μας, επισκέφθηκε σήμερα το Δήμο Βόλου και από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε στις 9 ακτές που έχουν βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια (32 συνολικά) τα οποία αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την παροχή πληροφόρησης, την ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, την προστασία του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου, την καθαρότητα των νερών, τη λειτουργική οργάνωση των παραλιών, την ύπαρξη ναυαγοσωστών κ.α.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι προϊόν της άριστης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, κυρίως της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Πρασίνου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα του Τμήματος Συντήρησης, καθώς και της δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, με το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων που έχει την ευθύνη των ακτών.

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Βόλου καταλαμβάνει υψηλή θέση μεταξύ των Δήμων της Ηπειρωτικής Ελλάδας που έχουν βραβευτεί με τη Γαλάζια Σημαία για το 2011, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι παραλίες είναι καθαρές, ελεγμένες, ποιοτικές και ασφαλείς για τους λουόμενους, δεδομένου ότι η «Γαλάζια Σημαία» είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του.

Εξάλλου, την εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές του Δήμου Βόλου, πιστοποιούν και τα αποτελέσματα των πρόσφατων αναλύσεων που έγιναν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, η οποία υποστηρίζει έμπρακτα το Πρόγραμμα ”Γαλάζιες Σημαίες” μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου.

Λήψη δειγμάτων νερού έγινε από 18 παραλίες του ενιαίου Δήμου Βόλου, στις 18 Ιουλίου 2011, και από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι όλες οι παρακολουθούμενες ακτές είναι κατάλληλες για κολύμβηση, καθώς το σύνολο των δειγμάτων που εξετάστηκαν, βρίσκονται σε απόλυτη συμμόρφωση τόσο με τα επιτακτικά, όσο και με τα ενδεικτικά όρια της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.

Ειδικότερα, δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τις ακτές: Αλυκών (έναντι δημοτικού πάρκου), πλαζ Αλυκών, Αμαρυλίδας, Αμφανών, Αναύρου (Καλλιθέα), Ξενία, Πευκακίων, «Πλάκες», Αγριάς, Σουτραλί, Κάτω Λεχωνίων (Άγιος Μηνάς και Πούντα), Μαλάκι, Πλατανιδίων, Αγίου Γεωργίου Κυνηγών, Χρυσής Ακτής Παναγιάς, Νέας Αγχιάλου (μπροστά από το γήπεδο και Γαλαξίας).

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβρη (με δειγματοληψίες κάθε μήνα) και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κλπ.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων, καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει