Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Σε ελλιπή ενημέρωση αποδίδει η ΔΕΥΑΜΒ τις δηλώσεις Κ. Αγοραστού για το έργο Ξηριά

Σε ελλιπή ενημέρωση αποδίδει η ΔΕΥΑΜΒ τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού ότι η υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα υποβολής μελετών και χαρτών με τις υποδομές που έχει δημιουργήσει στην περιοχή του Ξηριά, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό περί άρνησης συνεργασίας της Επιχείρησης με την Περιφέρεια στο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Ξηριά.

Την ίδια ώρα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φ. Λαμπρινίδης ξεκαθαρίζει τη θέση της Δημοτικής Αρχής Βόλου όσον αφορά τις οποιεσδήποτε παρεμβάσεις είναι αναγκαίο να γίνουν, τονίζοντας ότι πρέπει να συνεκτιμηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εκμηδενιστεί, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η αποκατάσταση και, ή δυνατόν, η αναβάθμιση του περιαστικού πρασίνου με την ολοκλήρωση του έργου, υπογραμμίζει ο ίδιος.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ αναφέρονται τα εξής:

«Με έκπληξη διαβάσαμε σε μερίδα του τοπικού Τύπου δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού, για άρνηση συνεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ στο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Ξηριά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κ. Περιφερειάρχης προέβη στην συγκεκριμένη τοποθέτηση από ελλιπή ενημέρωση, αφού αν είχε ενημερωθεί ολοκληρωμένα, θα γνώριζε ότι:

Η ανάδοχος του έργου «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», ζήτησε με έγγραφό της (Αρ. Πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 5107/28-07-2011), πληροφορίες και σχέδια για τα υφιστάμενα στην περιοχή του έργου δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση στον τόπο του έργου κλιμακίου μηχανικών της ΔΕΥΑΜΒ και εκπροσώπων της αναδόχου, όπου και συζητήθηκαν οι κατασκευαστικές παράμετροι του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας και οι αναγκαίες κατ΄οικονομία παρεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ακολούθως η ΔΕΥΑΜΒ, με το υπό αρ. πρωτ. 5107/08-08-2011 έγγραφό της το οποίο κοινοποίησε και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενημέρωσε την ανάδοχο, με σχέδια σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, για τη θέση των δικτύων και το κόστος των αναγκαίων επεμβάσεων.

Επισημαίνουμε επιπλέον ότι οι μελετητές του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας, ήταν και οι μελετητές των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή και γι’ αυτό στα σχέδια που μας παρέδωσε η ανάδοχος υπήρχαν ήδη αποτυπωμένα τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μετά από αλληλογραφία μεταξύ της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών της πρώην ΝΑΜ και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ (τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2010), πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Διευθυντών, στην οποία και συμφωνήθηκε να καταχωρηθεί στο Τεχνικό Δελτίο του παραπάνω έργου δαπάνη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα δίκτυα της ΔΕΥΑΜΒ.

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι η ΔΕΥΑΜΒ όχι μόνο δεν έφερε προσκόμματα στο σημαντικό αυτό έργο, αλλά ανταποκρίθηκε αμέσως, όπως και θα ανταποκρίνεται όποτε χρειαστεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δηλώσεις δε του κ.Περιφερειάρχη προφανώς οφείλονται σε ελλιπή ενημέρωση».

Να εκμηδενιστεί το περιβαλλοντικό κόστος

Στο μεταξύ, με αφορμή τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φ. Λαμπρινίδης τονίζει, ότι τα «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Χειμάρρου Ξηριά» (Τμήμα χ.θ. 0+350 έως χ.θ. 2+200), αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία, όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά συνολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο, το οποίο επείγει τάχιστα να ολοκληρωθεί.

Την ευθύνη της εκπόνησης της μελέτης του έργου είχε, ως γνωστόν, η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας και την ευθύνη εκτέλεσής του φέρει η Περιφέρεια. Η θέση της Δημοτικής Αρχής Βόλου είναι ότι οι οποιεσδήποτε αναγκαίες παρεμβάσεις πρέπει να συνεκτιμήσουν σοβαρά το ενδεχόμενο περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εκμηδενιστεί, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η αποκατάσταση και, ή δυνατόν, η αναβάθμιση του περιαστικού πρασίνου με την ολοκλήρωση του έργου.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξετάζει τα σχέδια και τη μελέτη του έργου, τα οποία ζήτησε και έχει παραλάβει. Θεωρεί δε αναγκαία την πραγματοποίηση σύσκεψης την επόμενη εβδομάδα, ώστε από κοινού με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, του Αναδόχου του έργου και της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου, να γίνουν οι περιβαλλοντικά πιο πρόσφορες επιλογές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει