ΣτΕ: Συνταγματικός ο περιορισμός αναστολών αποφάσεων επί φορολογικών υποθέσεων

Με το «σταγονόμετρο» θα αναστέλλονται πλέον οι καταδικαστικές αποφάσεις σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις προκειμένου να εισπράττει το Δημόσιο ταχύτερα τους φόρους.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφασή της σταματά κάθε προσπάθεια καθυστέρησης στην καταβολή των φόρων, «μπλοκάροντας» τις αναστολές καταδικαστικών αποφάσεων που χορηγούν τα Διοικητικά Δικαστήρια σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, οι φορολογούμενοι μπορούν να πετυχαίνουν την αναστολή πρωτόδικης απόφασης μόνο στην περίπτωση που η κύρια προσφυγή τους (αίτηση ακύρωσης) πιθανολογείται πως τελικά θα γίνει δεκτή. Επιπλέον, οι δικαστές δεν θα λαμβάνουν υπόψη το σύνηθες επιχείρημα από την πλευρά των φορολογουμένων πως από την πρωτόδικη απόφαση προκαλείται σε βάρος τους ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού δικαστηρίου κρίνοντας συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τη σχετική νομοθετική ρύθμιση αναφέρει στο σκεπτικό της μεταξύ άλλων: «Ο περιορισμός αυτός, ο οποίος συνίσταται στη μη πρόβλεψη ως λόγου αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης και της ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης που επέρχεται τυχόν από αυτήν, δεν εκινείται, πάντως, έως του σημείου πλήρους κατάλυσης του δικαιώματος χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας και, επομένως, είναι συνταγματικά ανεκτός, δεδομένου μάλιστα και ότι η πρόδηλη βασιμότητα του ασκηθέντος ενδίκου μέσου, που θεσπίζεται ως λόγος αναστολής, σχετίζεται ευθέως με το αντικείμενο της δίκης…Η επίμαχη ρύθμιση δεν παρίσταται ως μέτρο δυσανάλογο σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από τον νόμο σκοπούς δημοσίου συμφέροντος».

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει Ανώνυμη Εταιρεία που ζητούσε να ανασταλούν δυο αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με τις οποίες απορρίφθηκαν δυο αιτήσεις της εταιρείας κατά πράξεων του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με τις οποίες της επιβλήθηκαν φόροι δωρεάς ύψους 481.053 ευρώ και πρόσθετοι φόροι 202.042 ευρώ.

Πηγή – Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει