Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Στο… ράφι μένει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ

Αν και αποτελεί ένα ελκυστικό προϊόν, η αξιοποίησή του δεν είναι ανάλογη των δυνατοτήτων που παρέχει στους εξαγωγείς και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας ή που αναζητούν να επεκταθούν με κάλυψη στις διεθνείς αγορές.

Ο λόγος, για το ασφαλιστικό πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), το οποίο αν και δίνει τη δυνατότητα προεξόφλησης του 80% του εξαγωγικού τιμολογίου έως και του ποσού του 1 εκατ. ευρώ με επιτόκιο περίπου 4%, για μια σειρά από λόγους, οι εξαγωγείς δεν το χρησιμοποιούν.

Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΠ, έως αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα έχουν αξιοποιήσει λιγότερες από 200 επιχειρήσεις, αριθμός που σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται ικανοποιητικός. Σημειώνεται ότι η «Εξωστρέφεια» διατίθεται από όλες τις τράπεζες, με αποκλειστικό στόχο την εξασφάλιση γρήγορης και άμεσης ρευστότητας στους εξαγωγείς.

«Πρόκειται για ένα άριστο συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης που καλύπτει ασφαλίσεις τιμολογίων από 1-4 μήνες και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εξαγωγέα να εισπράξει από το συνεργαζόμενο με τον ΟΑΕΠ τραπεζικό ίδρυμα, το 80% της αξίας του τιμολογίου του αμέσως, μετά την παράδοση του προϊόντος στον αγοραστή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθάει τον εξαγωγέα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και του δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε νέους πελάτες και νέες αγορές, ακόμη και στις χαρακτηριζόμενες ως υψηλού κινδύνου. Στην πράξη, ο εξαγωγέας προεισπράττει τα χρήματά του και είναι έτοιμος για την επόμενη εξαγωγή του» επισημαίνει, μιλώντας στο Euro2day.gr ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Οργανισμού Γρηγόρης Μουτάφης.

Όπως εξηγεί ο κ. Μουτάφης, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το πλέον δελεαστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, οι επιχειρήσεις δεν το χρησιμοποιούν, κατά κύριο λόγο διότι δεν το γνωρίζουν. Αν και κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί καμπάνιες ενημέρωσης, τόσο από τον ΟΑΕΠ όσο και από του εξαγωγικούς φορείς, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για την ενημέρωση των εξαγωγέων, επισημαίνει ο ίδιος. Επίσης μια επιπλέον παράμετρος είναι και η ελλιπής προβολή του από τις τράπεζες. Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Μουτάφη, ο ΟΑΕΠ έχει εισέλθει σε μια κινητοποίηση διάδοσης του συγκεκριμένου προγράμματος, τόσο με ενέργειες μαζικής προβολής του μέσω εκδηλώσεων, όσο και με κατ’ ιδίαν επαφές με επιχειρήσεις-στόχους που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν. «Πίεση» πάντως, θα υπάρξει και προς τις τράπεζες, προκειμένου να ενημερώνουν τους εξαγωγείς πελάτες τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όπως προαναφέρθηκε, το όριο χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού του 1 εκατ. ευρώ και είναι ανακυκλούμενο, ωστόσο, στην περίπτωση που μια επιχείρηση αιτηθεί την ασφάλιση ποσού και άνω του προβλεπόμενου ορίου, το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Με ανάλογη, επίσης, απόφαση, μπορεί να επεκταθεί και η χρονική διάρκεια κάλυψης των τιμολογίων, πέραν των 4 μηνών.

Η διαδικασία σε εννέα βήματα

Στην «Εξωστρέφεια» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ. Συνεπώς ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με τον Οργανισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω εννέα βήματα:

1. Ο εξαγωγέας συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευόμενη από καταθετήριο τράπεζας για τη συμμετοχή του στα έξοδα για τη λήψη εμπορικών πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον ΟΑΕΠ.

2. Ο ΟΑΕΠ ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των αλλοδαπών αγοραστών. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας, καθορίζεται το ύψος των Πιστωτικών Ορίων των αλλοδαπών αγοραστών.

3. Ο εξαγωγέας ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια καθώς και για τους όρους ασφάλισης (ποσοστό κάλυψης – ασφάλιστρο).

4. Ακολουθεί η αποδοχή των εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και των όρων ασφάλισης από τον εξαγωγέα.

5. Έπεται η έκδοση και η υπογραφή Ασφαλιστήριου Συμβολαίου μεταξύ ΟΑΕΠ – εξαγωγέα.

6. Ο εξαγωγέας αποστέλλει στον ΟΑΕΠ τα τιμολόγια προς ασφάλιση, καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα αναλογούντα ασφάλιστρα (αποστολή στον ΟΑΕΠ του καταθετηρίου της τράπεζας).

7. Ο εξαγωγέας με αίτημά του προς τον ΟΑΕΠ ζητά την ένταξη συγκεκριμένων ασφαλισμένων τιμολογίων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», αναφέροντας τη συμβεβλημένη τράπεζα, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

8. Η τράπεζα ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα τιμολόγια που έχουν ασφαλισθεί και μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

9. Ο εξαγωγέας απευθύνεται στην τράπεζα για τη χρηματοδότησή του για αξία ισόποση της ασφαλισμένης αξίας των τιμολογίων του και μέχρι 1 εκατ. ευρώ με αποπληρωμή έως 4 μήνες, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, υπό τον όρο πλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος «Εξωστρέφεια».

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει