Στο 2% η αύξηση του ΑΕΠ το 2018

Αμετάβλητες παραμένουν οι εκτιμήσεις του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ως προς τη διεύρυνση του ΑΕΠ για το τρέχον και το επόμενο έτος. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την τρίτη τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος για την ελληνική οικονομία που παρουσιάστηκε σήμερα, η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2018 θα κινηθεί στην περιοχή του 2,0%, δηλαδή στα ίδια επίπεδα που έχει προβλεφθεί και στις δύο προηγούμενες εκθέσεις. Για το 2019, εκτιμά ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι της τάξεως του 2,4%.

Αναφορικά με τους παράγοντες ανάπτυξης για το τρέχον έτος, το ΙΟΒΕ σημειώνει ότι αυτή θα προέλθει από την τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας κυρίως από άνοδο των εξαγωγών (+8,0%), ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται και μικρή κλιμάκωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών στο β’ εξάμηνο λόγω καλύτερων προσδοκιών, στο +0,6% φέτος.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι ηπιότερη της αρχικά αναμενόμενης στη διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι η συμβολή της αύξησης των επενδύσεων στο ΑΕΠ (+4,0%), κυρίως σε εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό, μεταφορές) και σε κατασκευαστικά έργα (αποκρατικοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις, νέες οικοδομές), ενώ αναφέρεται στην υποτονική συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αλλά και στην περιστολή δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,0%.

Όπως προαναφέρθηκε, το ΙΟΒΕ προβλέπει μικρή επιτάχυνση ανάπτυξης το 2019, κοντά στο 2,4%, που θα προέλθει από κλιμάκωση επενδυτικής δραστηριότητας (+12-14%) και ιδιωτικής κατανάλωσης (+1,4%).

Ωστόσο, ισχυρότερη εγχώρια ζήτηση θα εκδηλωθεί και στις εισαγωγές (+6,0-6,5%), ενώ υπό τα μέτρα πολιτικής στο διεθνές εμπόριο και την ολοκλήρωση επέκτασης του Q-E θα αποκλιμακωθεί η άνοδος των εξαγωγών (+5,0-5,5%).

Ειδική αναφορά γίνεται για το τραπεζικό σύστημα που, όπως υπογραμμίζεται, βρέθηκε αντιμέτωπο με ισχυρές χρηματιστηριακές πιέσεις στα μέσα του 2018, παρά τα θετικά αποτελέσματα του stress test των τραπεζών τον Μάιο. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, πρόκληση για τις τράπεζες αποτελούν ο όγκος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και οι φιλόδοξοι στόχοι μείωσής τους έως το 2021, τα αδύναμα ποιοτικά στοιχεία του ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, η ισχνή κερδοφορία και πιστοδοτική τους ικανότητα.

Παρ’ όλα αυτά, αναφέρεται, καταγράφηκαν θετικές εξελίξεις σε θεμελιώδη μεγέθη του συστήματος στα μέσα του 2018, όπως επιτάχυνση επιστροφής ιδιωτικών καταθέσεων, μείωση των ΜΕΑ σύμφωνα με τους στόχους, περιορισμός του ELA και περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών. Η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίζεται, ενώ αναμένεται βελτίωση το 2019 στο βαθμό που θα συνεχιστεί η μείωση των ΜΕΑ με έμφαση σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, και εδραιωθεί η εμπιστοσύνη με συνέχιση της τάσης επιστροφής καταθέσεων.

Οι συντάξεις

Αναφερόμενος στην έξοδο από τα μνημόνια, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, σημείωσε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσαρμογής που έλαβε χώρα δημιουργούν προβληματισμό και καθιστούν το επόμενο διάστημα κρίσιμο για την πορεία που θα έχει μεσοπρόθεσμα η οικονομία. Ο προβληματισμός προκύπτει κυρίως από το ότι η προσαρμογή επιτεύχθηκε κυρίως μέσω ύφεσης και όχι μέσω του δομικού μετασχηματισμού της οικονομίας. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης που καταγράφονται, αν και θετικοί, υπολείπονται του επιπέδου που θα σηματοδοτούσε σύγκλιση με την ευρωζώνη.

Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε ότι η δημόσια συζήτηση και η πολιτική αντιπαράθεση κυριαρχούνται από μόνο ένα ζήτημα, το ενδεχόμενο να αναβληθεί ή να ακυρωθεί η προγραμματισμένη περικοπή μέρους των συντάξεων για παλαιούς συνταξιούχους. Το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε στο επόμενο διάστημα να γίνει δυνατή η σταδιακή αύξηση όλων των συντάξεων ανάλογα με την αύξηση και των μισθών και τη μεγέθυνση της οικονομίας.

Πάντως διευκρίνισε, ότι οι όποιες κινήσεις στην οικονομική πολιτική δεν πρέπει να δημιουργούν την αίσθηση ότι αυτή θα κινηθεί προς δημοσιονομικά ανεύθυνες ή προς αντιαναπτυξιακές κατευθύνσεις. Εάν συμβεί αυτό, η όποια αναβολή στη μείωση των συντάξεων θα είναι ιδιαίτερα βραχύβια και η περικοπή θα καταστεί αναπόφευκτη πολύ σύντομα, ενώ η αναβολή θα έχει ενδιάμεσα και ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία.

 

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει