Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Στρατηγικός σχεδιασμός για τον Τουρισμό από τον Δήμο Βόλου

Η επιτροπή Τουριστικής προβολής του Δήμου Βόλου, προκείμενου να οργανώσει στοχευόμενα τις δράσεις τουριστικής προβολής κι εξυπηρέτησης των επισκεπτών της περιοχής, υλοποιεί έρευνα πεδίου (μελέτη επισκόπησης) με χρήση ερωτηματολογίου και με ποσοτική μέθοδο ανάλυσης των συγκεντρωμένων στοιχείων.

Σκοπός της έρευνας σύμφωνα με την πρόεδρο της επιτροπής τουριστικής προβολής του ενιαίου Δήμου Βόλου κ. Σουλα Μπαρτζιώκα, είναι η καταγραφή στοιχείων που αφορούν το τουρισμό και ειδικότερα να μελετήσει τις συνήθειες, τις απόψεις και τις αντιλήψεις επισκεπτών της περιοχής του Δήμου Βόλου σε σχέση με την περιοχή , ώστε να χρησιμοποιηθούν στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Βόλου, καθώς και στη μελέτη που θα εκπονηθεί για την τουριστική πολιτική του Δήμου – παράλληλα – και στο σχεδιασμό του πλάνου της τουριστικής προβολής της περιοχής.

Συγκεκριμένα με την έρευνα θα διερευνηθούν

Α. το δημογραφικό και κοινωνικό οικονομικό προφίλ των επισκεπτών της περιοχής

Β. οι συνήθειες των επισκεπτών αναφορικά στον τρόπο αναζήτησης προορισμού

Γ. η καταγραφή στοιχείων που αφορούν σε αντιλήψεις – απόψεις και αξιολογήσεις στοιχείων του προορισμού όπως η διαμονή, η διατροφή, η μετακίνηση

Δ. η εκτίμηση της συνολικής αξιολόγησης του προορισμού και η πρόθεση επανάληψης της επίσκεψης.

Ε. η εξαγωγή ενός προφίλ της περιοχής

Προκειμένου να χορηγηθούν τα ερωτηματολόγια, έχει επιλεγεί δείγμα καταλυμάτων της περιοχής από τα οποία θα επιλεγούν τουριστικοί επισκέπτες με τυχαίο τρόπο. Η εξαγωγή του δείγματος έγινε με τυχαίο επίσης τρόπο και με την συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας.

Δεδομένου δε ότι η έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη, τα αποτελέσματα θα υποστηρίξουν την καλύτερη οργάνωση του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Η πρόεδρος κ. Μπαρτζιώκα ζήτησε με επιστολή της, προς τις ξενοδοχειακές μονάδες, να διευκολυνθεί η συλλογή των ερωτηματολογίων από τους ιδιοκτήτες, καθώς και τη διευκόλυνση των ερευνητών/τριών, που θα επισκεφθούν τα καταλύματα.

Τα μέχρι σήμερα στάδια της έρευνας, δηλαδή η περιγραφή της μεθοδολογίας, η εξαγωγή δείγματος, η εκπόνηση του ερευνητικού εργαλείου, οι μεταφράσεις του ερωτηματολογίου σε 4 γλώσσες, υλοποιήθηκαν από το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου Βόλου, ενώ επίσης τα επόμενα βήματα, δηλαδή η καταχώρηση των ερωτηματολογίων, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων, η συγγραφή των συμπερασμάτων, προγραμματίζονται επίσης να γίνουν με τις ίδιες δυνάμεις του Δήμου

Παράλληλα το διάστημα αυτό ετοιμάζονται από στελέχη του κέντρου Τουριστικής προβολής οι προτάσεις για τον «Σχολικό Τουρισμό» οι οποίες σύντομα θα αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι σχολικές εκδρομές αποτελούν μια από τις βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της σχολικής ζωής και συνιστούν ένα προνομιακό πλαίσιο για τους μαθητές προκειμένου να γνωρίσουν βιωματικά το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της χώρας μας και τα μνημεία του πολιτισμού μας.

Σε ότι αφορά το μαθητικό τουρισμό εκ μέρους της επιτροπής τουριστικής προβολής του Δήμου Βόλου, το «πακέτο» για τους μαθητές θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις δράσεις (πολιτιστικές , εκπαιδευτικές, ψυχαγωγία κ.λ.π) και τις οικονομικές προσφορές των τουριστικών φορέων του Βόλου, μετά από τη συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων και θα κατατεθεί στο Υπουργείο παιδείας.

Ο σχεδιασμός για τις σχολικές εκδρομές θα πρέπει να συνδυαστεί με την τοπική ανάπτυξη και την δημιουργία κινήτρων, προκειμένου τα Ελληνικά Σχολεία να πραγματοποιούν τις σχολικές τους εκδρομές στην Ελλάδα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει