Στo στόχαστρο της OLAF καταχρήσεις κοινοτικών κονδυλίων από ΜΚΟ στην Ελλάδα


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, 12:53

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), έχει ηδη ξεκινησει έρευνες, για πιθανή κατάχρηση ενωσιακών κονδυλίων στην Ελλάδα, που υλοποιήθηκαν εν μέρει μέσω ΜΚΟ, διαβεβαιώνει, σε σημερινή γραπτή της απάντηση προς την ευρωβουλευτή Ευα Καϊλή, η Επίτροπος Johansson!

Υπογραμμίζει δε ότι, οι έρευνες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και η Κομισιόν δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω.

Στην από 8 Ιουλίου 2020 ερώτηση της, η ελληνίδα ευρωβουλευτής, σημείωνε στην Κομισιόν ότι, από το 2015, η Ελλάδα έχει λάβει από την ΕΕ στήριξη ύψους 2,22 δισεκατομμυρίων ευρώ και μέρος αυτής της χρηματοδοτικής συνδρομής χορηγήθηκε σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ, ιδίως στο πλαίσιο του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης (ESI).

Ωστόσο, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, αναφέροντας ότι υπήρξαν αποκαλύψεις για συγκρούσεις συμφερόντων σε ορισμένες ΜΚΟ στην Ελλάδα και «καρφώνοντας», εμμέσως πλην σαφώς, τον Παπαδημούλη ρωτούσε την Κομισιόν: Ποια είναι η διαδικασία επιλογής και ποια τα κριτήρια για τη διάθεση χρηματοδότησης στους συγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ;

Με ποιον τρόπο ελέγχει η ΕΕ την τήρηση των διαδικασιών ενωσιακής δημόσιας χρηματοδότησης από τη στιγμή κατά την οποία διανέμονται τα κονδύλια στα κράτη μέλη, τις ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς και μέχρι να αποφέρουν αποτελέσματα;

Με ποιον τρόπο μπορεί η Επιτροπή να διεξαγάγει εκτίμηση αντικτύπου ή να διορθώσει τις διαδικασίες επιλογής υπό το πρίσμα των διαρκών κατηγοριών για κακή διαχείριση των κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου παραδείγματος βουλευτών του ΕΚ/πολιτικών που αποκομίζουν κέρδη από επιχειρηματικές δραστηριότητες με τη λήψη δημόσιων κονδυλίων για την ενοικίαση διαμερισμάτων σε μετανάστες, μέσω του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση (ESTIA) για την Ελλάδα, καθώς και μέσω άλλων προγραμμάτων της ΕΕ;

Ακολουθεί ολόκληρη, η διαφωτιστικότατη απάντηση της Επιτρόπου:

Aπάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (11.9.2020)

-«Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή των δικαιούχων στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών προγραμμάτων τους του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, η Επιτροπή παρέχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο των εν λόγω ταμείων υπό μορφή επιχορηγήσεων δράσης που χορηγούνται απευθείας κατόπιν αιτήματος των επιλέξιμων οντοτήτων.

Όσον αφορά τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή αξιολογεί προτάσεις με βάση τη συνάφεια, τους στόχους και τον αντίκτυπο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) είναι επιλέξιμες μόνο ως συνδικαιούχοι. Οι ΜΚΟ μπορούν να είναι δικαιούχοι των δράσεων της Ένωσης, μόνον εφόσον ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας τους.

Τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων που τους διατίθενται. Η Επιτροπή διατηρεί τη συνολική ευθύνη για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και διενεργεί ελέγχους στα κράτη μέλη για τον εντοπισμό και τη διόρθωση πιθανών μη επιλέξιμων δαπανών με ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων πόρων. Στις περιπτώσεις άμεσης χρηματοδότησης, η Επιτροπή διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους στο πλαίσιο μιας τυποποιημένης στρατηγικής ελέγχου. Οι ΜΚΟ και οι διεθνείς οργανισμοί ελέγχονται ως τμήμα του πληθυσμού ελέγχου [1].

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να κινήσει έρευνες σε περίπτωση επαρκούς υπόνοιας απάτης ή κατάχρησης ενωσιακών κονδυλίων. Η OLAF ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έχει κινήσει έρευνες για πιθανή κατάχρηση ενωσιακών κονδυλίων στην Ελλάδα, που υλοποιούνται εν μέρει μέσω ΜΚΟ. Οι έρευνες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω.»

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει