Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

"Σύσταση Ομ. Εργασίας για σύνδεση Πανεπ. Θεσσαλίας με παραγωγικές δυνάμεις της Περιφέρειας&quot

Πρόταση για σύσταση ομάδων εργασίας για σύνδεση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με παραγωγικές δυνάμεις της Περιφέρειας, απηύθυνε ο Επικεφαλής της Μείζονος Πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσω επιστολής του στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή…

“Αγαπητέ κύριε Πρύτανη,
με τη δημιουργική συναίνεση της συντριπτικής πλειοψηφίας του πολιτικού κόσμουψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες η ριζοσπαστικότερη, από το 1982 και μετά,αλλαγή στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, η οποία αποτελεί πραγματική τομή σεσχέση με τον τρόπο που λειτουργούσε και διοικούνταν μέχρι σήμερα το ΕλληνικόΠανεπιστήμιο. Θέση μας είναι ότι με τους νέους θεσμούς ενισχύεται η προοπτικήτης εξωστρέφειας, της καινοτομίας, της ποιοτικής αναβάθμισης της γνώσης και τηςσύνδεσής της με την κοινωνία, στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής αξιοποίησης τηςανώτατης εκπαίδευσης ως μοχλού για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο τηςΕλλάδας.

Οι άνθρωποι της Περιφέρειας της χώρας μας προσδοκούμε πολλά από τηνεφαρμογή του νέου Νόμου, αντιμετωπίζοντάς τον ως ένα σημαντικό εργαλείο για νασυνδέσουμε επιτέλους τα Πανεπιστήμια με την παραγωγική διαδικασία, τις τοπικέςμας οικονομίες και τις υγιείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η σύνδεση τηςέρευνας με την ανάδειξη δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, καθώς και με τιςπροτεραιότητες της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε τόπο, αλλά και γενικότερα ησύνδεση της ακαδημαϊκής ζωής με τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, μέσα απόμια ανοιχτή και εξωστρεφή διακυβέρνηση των περιφερειακών πανεπιστημιακώνιδρυμάτων, συγκροτούν ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο ευκαιριών για την οικονομικήανάπτυξη της Περιφέρειας που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μείνειαναξιοποίητο.

Η ενίσχυση της κοινωνικής λογοδοσίας και η δημιουργία μιας νέας σχέσηςεμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και Πανεπιστημίου αποτελεί έναν από τουςδιακηρυγμένους στόχους του νέου Νόμου, ιδίως στο πλαίσιο της ενημέρωσης τηςκοινωνίας για τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής-ερευνητικής δραστηριότητας. Ηπρόβλεψη για τη λειτουργία Γραφείου Καινοτομίας και Διασύνδεσης που θα προωθείτη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους παραγωγικούς φορείς, αλλά καιτη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας ή η πρόνοια για ΣυμφωνίεςΠρογραμματικού Σχεδιασμού που θα λαμβάνουν υπόψη την περιφερειακή δυναμικήτου κάθε ιδρύματος, αποτελούν μόνο ορισμένες από τις ιδιαίτερα ελπιδοφόρεςρυθμίσεις του νέου Νόμου, που ενθαρρύνουν και επιτάσσουν τη δημιουργία δικτύωνμεταξύ του Πανεπιστημίου και της οργανωμένης κοινωνίας σε κάθεΠεριφέρεια(Αυτοδιοίκηση, παραγωγικοί-επιχειρηματικοί φορείς, επιστημονικοίσύλλογοι κ.α.).

Με βάση τα παραπάνω, και επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι οι υγιείςδυνάμεις της περιφερειακής ανάπτυξης έχουν και την ωριμότητα και τη διάθεση ναστηρίξουν τη μεταρρύθμιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανιχνεύοντας νέους δρόμουςγια τη διασύνδεση Πανεπιστημίου και περιφερειακής οικονομίας, προτείνουμε ναδημιουργηθεί, ανά Νομό, μία Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή τωνπανεπιστημιακών (ΑΕΙ και ΤΕΙ), αυτοδιοικητικών (Δήμοι, Περιφέρεια),επιστημονικών (Οικονομικό Επιμελητήριο, ΤΕΕ), επιχειρηματικών (Επιμελητήριο,Βιομήχανοι, Ξενοδόχοι) και παραγωγικών (Εργατικό Κέντρο, Αγροτικές Ενώσεις)φορέων, η οποία θα εξετάσει και θα επεξεργαστεί συγκεκριμένο Πλαίσιο Δράσης γιατην αξιοποίηση του νέου Νόμου στην κατεύθυνση του ανοίγματος του
Πανεπιστημίου στην Περιφέρεια και στις ανάγκες της.Εκτιμούμε ότι είναι η αυτονόητη πρωτοβουλία που πρέπει να αναλάβουμεαπό κοινού, ώστε αφενός να μην παραμείνουν οι προβλέψεις του νέου Νόμου κενόγράμμα και αφετέρου να εξασφαλιστεί η ενεργός συμβολή της οργανωμένηςκοινωνίας στην επιτυχία της Μεταρρύθμισης.

Θα ήταν κρίμα να αφήσουμε κι αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη για ναχτίσουμε μία ουσιαστική σχέση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τιςπαραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, προσφέροντας το χώρο της ανώτατηςεκπαίδευσης στις δυνάμεις της συντήρησης, της ιδεολογικής αγκύλωσης και τηςκοινωνικής οπισθοδρόμησης.
Με τιμή,
Απόστολος Ι. Παπατόλιας

Διδάκτωρ Νομικής

Επικεφαλής «Θεσσαλών Δύναμη»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει