Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

ΤΕΕ Μαγνησίας: Ουραγός της Θεσσαλίας η Μαγνησία σε έργα του ΕΣΠΑ

Με επιστολή που έστειλε το ΤΕΕ Μαγνησίας σε βουλευτές και δημάρχους του νομού Μαγνησίας επισημαίνει πως μέχρι και σήμερα, η Μαγνησία αποτελεί το Nομό με το μικρότερο ποσοστό ένταξης σε έργα ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συστήνει την πλήρη ενεργοποίηση όλων των φορέων του νομού ώστε να ανατραπεί η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη όσο υπάρχει χρονικό περιθώριο, ακόμη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απουσίας του νομού από έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ είναι πως ενώ η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαχειρίστηκε έργα, (κυρίως έργα οδοποιίας) συνολικού προϋπολογισμού 130 εκ. ευρώ, (από τα 380 εκ. ευρώ) ποσοστό περίπου 35% του ΕΣΠΑ, δεν ενέταξε κανένα έργο του Νομού Μαγνησίας μέχρι το τέλος του 2010.

Αναλυτικά η επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας προς Βουλευτές και Δημάρχους του Νομού:

ΘΕΜΑ: Πορεία Έργων του ΕΣΠΑ στο Νομό Μαγνησίας

Αξιότιμοι κύρια – οι,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας στα πλαίσια του ρόλου του ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης και έργων, ανέθεσε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στη Μόνιμη Επιτροπή Δημοσίων Εργων του τοπικού τμήματος, να ασχοληθεί επισταμένως με την πορεία έργων του ΕΣΠΑ στο νομό.

Δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το Νομό Μαγνησίας.
Τα στοιχεία της επιτροπής, τα οποία σας επισυνάπτουμε, είναι αποκαλυπτικά για την πορεία των έργων του ΕΣΠΑ στο Νομό Μαγνησίας:

· Το ποσοστό ένταξης έργων του ΕΣΠΑ στο Ν. Μαγνησίας σε σχέση με το σύνολο των Ενταγμένων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι περίπου 15%, ποσοστό χαμηλό σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Θεσσαλίας. Το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να πλησιάζει τουλάχιστον το 25% για να είχαμε μια πιο ισοβαρή κατανομή έργων σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Θεσσαλίας.

· Οι εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ (που διαχειρίστηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας) ανέρχονται στο ποσό των 380.000.000 €. Και από αυτά το σύνολο των ενταγμένων έργων του Νομού Μαγνησίας είναι 55.000.000 ευρώ (47.000.000 ευρώ έργα του νομού συν 8.000.000 ευρώ, έργα που υποτίθεται θα διατεθούν στο νομό από τα 31.500.000 ευρώ, που ανήκουν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία).

· Να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ διαχειρίστηκε έργα, (κυρίως έργα οδοποιίας) συνολικού προϋπολογισμού 130 εκ. ευρώ, (από τα 380 εκ. ευρώ) ποσοστό περίπου 35% του ΕΣΠΑ, δεν ενέταξε κανένα έργο του Νομού Μαγνησίας μέχρι το τέλος του 2010.

Δεν γνωρίζουμε εάν το παραπάνω δυσάρεστο αποτέλεσμα προήλθε την μη ωρίμανση έργων προς ένταξη από τις προηγούμενες δημαρχιακές ή Νομαρχιακές Αρχές ή από την μη ένταξη ώριμων έργων από την πρώην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Παρόλα αυτά επειδή συνεχώς ανοίγουν νέες προσκλήσεις έργων υπάρχουν ακόμη περιθώρια να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό, εντάσσοντας νέα έργα, αυτό όμως προϋποθέτει ότι οι Φορείς του Νομού (Δήμοι, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας – Βορείων Σποράδων) θα πρέπει να έχουν ετοιμότητα στις διάφορες προσκλήσεις για προτάσεις ένταξης έργων.

Θα πρέπει να υπάρχουν ώριμα έργα (μελέτες, αδειοδοτήσεις, τεχνικά δελτία, τεύχη δημοπράτησης) γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις. Στις αξιολογήσεις των έργων για χρηματοδότηση παίζει ρόλο ακόμη και ο χρόνος (ημερομηνία) αίτησης κατάθεσης του φακέλου.

Οι βασικές αλλαγές στην διαδικασία χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ επιτάσσει να ενεργοποιηθούν άμεσα οι πάντες, Κύριοι και Φορείς των έργων, Τεχνικές Υπηρεσίες, Ανάδοχοι των έργων. Υπάρχει κίνδυνος απένταξης ενός έργου του ΕΣΠΑ, αν δεν είναι σύμφωνο με την πορεία του χρονοδιαγράμματος των πιστώσεων και των Λογαριασμών του.

Επαναξιολογούνται έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ άλλα έχουν καθυστερήσει πάνω από έξι μήνες, είτε να δημοπρατηθούν, είτε να συμβασιοποιηθούν, είτε η πρόοδος του έργου -των λογαριασμών του- αποκλίνει πάνω από έξι μήνες από την δήλωση της πορείας του. Γενικότερα αν δεν υπάρχει συνεχή ροή του έργου και απορρόφηση των πιστώσεων υπάρχει κίνδυνος απένταξης.

Απαιτείται Οργάνωση και Στελέχωση Τεχνικών υπηρεσιών των Καλλικρατικών Δήμων για να μπορούν μελλοντικά να ανταπεξέλθουν σε υλοποίηση (προγραμματισμό και διαχείριση) έργων ΕΣΠΑ.

Οι φορείς όπως Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Πολεοδομία κ.α. θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις αδειοδοτήσεις που ζητούνται, όταν αυτές αφορούν έργα του ΕΣΠΑ.

Ελπίζουμε ότι το «καμπανάκι» κινδύνου που κρούουμε για την πορεία των έργων του ΕΣΠΑ να αφυπνίσει όλους μας, ώστε με συνεργασία να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα περισσότερα οφέλη για την περιοχή μας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει