Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Το σχέδιο ανάπτυξης για το Θριάσιο

Κατατέθηκε στη Βουλή, με καθυστέρηση μηνών, η σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο, σε έκταση που ανήκει στην ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η κοινοπραξία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (ανήκει στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και ελέγχει το 80%) και της Goldair Cargo (ελέγχει το 20%) θα αναλάβει να επενδύσει τουλάχιστον 36.000.000 ευρώ στο πρώτο στάδιο για την κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου το οποίο στη συνέχεια θα εκμεταλλεύεται για 60 χρόνια.

Η ίδια κοινοπραξία, η Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο (ΘΕΚ ΑΕ), έχει και δικαίωμα πρώτης άρνησης στην περίπτωση που η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποφασίσει να μην μισθώσει δύο μεγάλες αποθήκες του ΟΣΕ που βρίσκονται, επίσης, στο ίδιο συγκρότημα του Θριασίου Πεδίου.

Με τη σύμβαση παραχώρησης η ΘΕΚ ΑΕ καλείται να κατασκευάσει το πρώτο τμήμα του εμπορευματικού κέντρου, με δόμηση περίπου 120.000 τετραγωνικών μέτρων εντός διετίας, αλλά για το υπόλοιπο τμήμα (άλλα 115.000 τ.μ.) έχει περίοδο δέκα ετών! Στη σύμβαση προβλέπεται, μάλιστα, πως η ΘΕΚ ΑΕ δε μπορεί να αλλάξει τον κατασκευαστή του εμπορευματικού κέντρου που περιλαμβάνονταν στην προσφορά της και συγκεκριμένα την τεχνική εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ. Μπορεί, όμως, να αναθέτει κάποιες εργασίες σε άλλους εργολάβους.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει στη ΓΑΙΑΟΣΕ, που ελέγχει πλέον από το υπερταμείο, εφάπαξ αντάλλαγμα 10.000.000 ευρώ και ετήσια πληρωμή που αντιστοιχεί με ποσοστό 2,51% επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του για όλη την περίοδο παραχώρησης, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των 350.000 ευρώ.

Για να ξεκινήσει η περίοδος παραχώρησης και τα έργα κατασκευής του εμπορευματικού κέντρου απαιτείται σειρά προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, η κατάθεση των απαιτούμενων εγγυτικών επιστολών, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΘ ΑΕ, κ.α.

Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση του υπουργείου Υποδομών, η ευρύτερη έκταση ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο ανέρχεται σε περίπου 2200 στρέμματα.

Το συνολικό σύμπλεγμα των κατασκευασμένων (ή υπό/ προς κατασκευή) εγκαταστάσεων περιλαμβάνει:

(ί) την έκταση, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ, εμβαδού 588 στρεμμάτων περίπου, επί της οποίας θα κατασκευαστεί το εμπορευματικό κέντρο με βάση τη σύμβαση παραχώρησης.

(ii) Έκταση εμβαδού 1450 περίπου στρεμμάτων η οποία έχει διαμορφωθεί σε Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (διαμετακομιστικό κέντρο), περιλαμβάνοντας συγκρότημα σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης (Εγκαταστάσεις Σταθμού Διαλογής και Μεταφόρτωσης φορτίων), ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε., που για να λειτουργήσει απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις για εξοπλισμό και ήδη προωθείται σχέδιο για σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα – ΣΔΙΤ

(iii) Δύο κτίρια συνολικού εμβαδού 56,000 τμ σε έκταση 139.000 τμ περίπου (κτίρια Κ1 – Κ2), τα οποία, σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδίασμό, προορίζονται να μισθωθούν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως αποθηκευτικοί χώροι, μετά την εκπνοή της προθεσμίας που έχει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέχρι την 31-12-2018 να δηλώσει τη βούλησή της για τη χρήση η μη αυτών, στα πλαίσια της διαδικασίας αποκρατικοποίησής της.

Εάν η μίσθωση προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ματαιωθεί, η ΚΕΘ ΑΕ θα έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης για τη μίσθωσή τους, με όρους αγοράς, (ίν) Έκταση 29 στρεμμάτων και κτιρίων 5750 τ.μ. περίπου με χρήση αμαξοστασίου λεωφορείων, μισθωμένη στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει