Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Υποχρεωτική η καταγραφή υπερωριών

Ειδική τροπολογία Βρούτση-Στουρνάρα για τις επιχειρήσεις

Την υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του προσωπικού που απασχολούν προβλέπει τροπολογία των υπουργών Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα που κατατέθηκε στη Βουλή, με στόχο τη νομιμοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών, πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους στο ειδικό βιβλίο υπερωριών που τηρείται στην επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η αναγγελία τους στην Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.

Παράλληλα το ειδικό βιβλίο υπερωριών, το οποίο τηρείται στον χώρο εργασίας, θα τίθεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή συμπλήρωση και ως εκ τούτου η νομότυπη πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων της επιχείρησης εντός των προβλεπομένων ορίων.

Η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί πλέον καθημερινή αναγγελία εκ μέρους των επιχειρήσεων προς τις οικείες Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας, μειώνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ως εκ τούτου το προϋπάρχον διοικητικό βάρος των εργοδοτών, διευκολύνει τον έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα στις Επιθεωρήσεις Εργασίας να εντείνουν και να μεγιστοποιήσουν το ελεγκτικό τους έργο για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.

Προβλέπεται επίσης υποχρέωση των εργοδοτών να γνωστοποιούν, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι κατά τον προηγούμενο μήνα. Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η επιβολή φυλάκισης μέχρι 2 έτη καθώς και χρηματική ποινή σε βάρος των υπευθύνων που παραβιάζουν την απόφαση για προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

Προβλέπεται τέλος ότι από τους πόρους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 20% επί των επιβαλλομένων προστίμων, μπορεί να διατίθενται, πέραν των εξόδων μετακίνησης και για την κάλυψη των δαπανών κίνησης εντός έδρας των υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους και συμμετέχουν στην εν γένει αποστολή του ΣΕΠΕ.

Πηγή – Νewsbeast.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει