Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Υπόθεση καταπάτησης του χειμάρρου Ξηριά απασχολεί την Πολεοδομία του Δήμου Βόλου

Να καταγγέλλουν άμεσα αυτά τα περιστατικά καλεί τους πολίτες ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Διαφάνειας Ν. Μόσχος

Παράνομη καταπάτηση του χειμάρρου Ξηριά, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια αυτοψίας που έγινε στην περιοχή έπειτα από συνεργασία των Αντιδημάρχων Νέας Ιωνίας κ. Γ. Καουνά και Πολεοδομίας και Διαφάνειας κ. Ν. Μόσχου.

Συγκεκριμένα, στελέχη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας διαπίστωσαν πρόσφατη επιχωμάτωση διαστάσεων περίπου 20Χ40 τ.μ. με μέσο ύψος 3,5 μ. Η εκτεταμένη αυτή επιχωμάτωση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή, όπου ο χείμαρρος είναι οριοθετημένος.

Όπως διευκρινίζει ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας «ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει το ρέμα μετά την οριοθέτηση του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως οικοδομήσιμος ή ως χώρος για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, αλλά αποκλειστικά ως κοινόχρηστος χώρος, αποκλειόμενης οποιασδήποτε εργασίας επιχώσεως ή καλύψεως του ρέματος».

Μετά από τις διαπιστώσεις αυτές, ο φάκελος της υπόθεσης θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και στην Κτηματική Υπηρεσία για τις δικές τους ενέργειες. Επίσης θα διερευνηθεί από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου, το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχή, αφού παραπλεύρως υπάρχει δημοτική περιουσία η οποία εκτιμάται ότι έχει καταπατηθεί.

Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, οι επιχωματώσεις των χειμάρρων και η εναπόθεση μπαζών σε αυτούς, αποτελούν μια από τις χειρότερες περιβαλλοντικές παραβάσεις, αφού τα ρεύματα αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς που μαζί με τη χλωρίδα και πανίδα τους, αποτελούν οικοσυστήματα με ιδιαίτερο μικροκλίμα που συμβάλλουν πολλαπλώς στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Η προστασία αποσκοπεί εκτός των άλλων και στη διαφύλαξη της λειτουργίας τους ως μέσων απορροής προς τη θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς.

Ο Δήμος, στο πλαίσιο των στενών (σε αυτό τον τομέα) αρμοδιοτήτων του, οφείλει να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορεύματα στην φυσική τους κατάσταση.

Δυστυχώς στην περιοχή μας οι επιχωματώσεις, το μπάζωμα ακόμα και η δόμηση εντός των ρεμάτων αυτών, αποτελούν συνήθη φαινόμενα. Πρόσφατες εξάλλου είναι οι διαπιστώσεις περιστατικών δόμησης εντός ρέματος στην Αγριά και η επιχωμάτωση ρέματος στο Χορευτό (μετά από καταγγελία περιβαλλοντικής οργάνωσης), για τα οποία έχει επιληφθεί ήδη η Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου.

Επίσης αρκετά είναι τα ανάλογα περιστατικά που αντιμετωπίζονται στην Επιτροπή Κρίσεων Ενστάσεων Αυθαιρέτων.

Στις περιπτώσεις αυτές και λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η οποία έχει προφανείς συνέπειες σε έντονες βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμύρων κλπ., η πρόθεση του Δήμου είναι να εξαντλεί κάθε νομική κίνηση, να ενεργεί άμεσα, να στέλνει όλες τις υποθέσεις στην Κτηματική Υπηρεσία και στον Εισαγγελέα και να επιδιώκει την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων στους υπεύθυνους», καταλήγει ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Νίκος Μόσχος και καλεί τους πολίτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τέτοια περιστατικά, να τα καταγγέλλουν άμεσα στη Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει