Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Χαμηλότερο IQ έχουν οι χρήστες του Microsoft Internet Explorer

Η έρευνα της AptiQuant μοιράστηκε σε διάφορους χρήστες του διαδικτύου για να ελέγξει το IQ τους, και ύστερα τα αποτελέσματα ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα τον browser που χρησιμοποιούσε κάθε χρήστης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι χρήστες του Microsoft Internet Explorer είχαν μέσο όρο 80 με 85, ακολουθούμενοι από τους χρήστες των Google Chrome, Mozilla Firefox και Apple Safari με μέσους όρους λίγο πάνω από το 100.

Συντριπτικά ήταν τα αποτελέσματα για τους χρήστες των λιγότερο διαδεδομένων browsers, Opera και Camino, των οποίων τα σκορ ξεπερνούσαν το 120.

Η έρευνα έχει θίξει τους χρήστες του πιο διαδεδομένου browser στο κόσμο, και οι πιο φανατικοί απειλούν την AptiQuant με μηνύσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει