Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Ψεκασμοί για τη καταπολέμηση του δάκου σε διάφορες περιοχές της Μαγνησίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ελαιοκαλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των παρακάτω περιοχών ότι κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση για την προληπτική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με τα ποσοστά και βιολογικά χαρακτηριστικά του δακοπληθυσμού που προέκυψε από τις πληροφορίες του δικτύου παγίδων (αριθμό ακμαίων, την αναλογία φύλλου και ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων του δάκου της ελιάς), τις επικρατούσες και αναμενόμενες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα)

Ειδικότερα, διενεργείται δολωματικός ψεκασμός στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα των αναδόχων εργολάβων ψεκασμών για τις παρακάτω περιοχές, ήτοι:
Στη Δημοτική Ενότητα Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στις Τοπικές Κοινότητες Ανηλίου και Άγιου Δημητρίου θα ψεκαστούν (εστιαζόμενος στους θύλακες του ελαιώνα που παρουσιάζουν πυκνή καρποφορία και στους οποίους οι καρποί έχουν αυξημένη σπαργή (ενυδατωμένοι)): στις 06/09/2016 οι τοποθεσίες Πλάκα και Φανερωμένη, στις 07/09/2016 οι τοποθεσίες Άγ. Χαράλαμπος και Μπάνικας, στις 08/09/2016 οι τοποθεσίες Άγ. Δημήτριος, Μαρκουλή και Ράχη και στις 09/09/2016 η τοποθεσία Άγ. Δημήτριος

στη Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Τοπική Κοινότητα Λαύκου (πρώτο συνεργείο), θα ψεκαστούν στις 06/09/2016 Άγιος Νικόλαος, Σαρρηγιάννη, Συκιά, Φτέρη, Χοντρή Άμμος, Χούνες, Ντουβάνι, Αχλαδούλια, στις 07/09/2016 οι τοποθεσίες Κακούρι, Άγιος Ανδρέας, Παλαιόκαστρο, Στάκη Γλυφάδες, Λογγάρι και στις 08/09/2016 οι τοποθεσίες Ξηρόκαμπος, Κούμαρος, Χοντρή Άμμος, Κακαβίτσα, Αρέθεμα, Βόγλι.
στη Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Τοπική Κοινότητα Λαύκου (δεύτερο συνεργείο), θα ψεκαστούν στις 06/09/2016 οι τοποθεσίες Άγιος Απόστολος, Γενάτι στις 07/09/2016 οι τοποθεσίες Μαραθιάς, Ψευδολιά, Ταμπούρια, στις 08/09/2016 οι τοποθεσίες Γλυφάδα, Ζουφάνι, Λογγάνι.

στη Δημοτική Ενότητα Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Τοπική Κοινότητα Μηλίνης, θα ψεκαστούν στις 06/09/2016 οι τοποθεσίες Τιμότες, Κλεισούρι, Μουργκούρι,στις 07/09/2016 οι τοποθεσίες Βαλτούδι, Αγρίδι, Γλας και στις 08/09/2016 οι τοποθεσίες Κυδωνιές, Καλαμάκι

στη Δημοτική Ενότητα Αφετών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στη Τοπική Κοινότητα Αφετών, θα ψεκαστούν (εστιαζόμενος στους θύλακες του ελαιώνα που παρουσιάζουν πυκνή καρποφορία και στους οποίους οι καρποί έχουν αυξημένη σπαργή (ενυδατωμένοι)): στις 06/09/2016 οι τοποθεσίες Ράχη, Παλιάλωνα, Αγ. Ηλίας, Αμποβός και Κόρακας, στις 07/09/2016 οι τοποθεσίες Λεύκα, Αρπάκια, Κρέμνα, Αγ. Ειρήνη, Αμποβός και Καλαρίκιες, στις 08/09/2016 οι τοποθεσίες Σταυρός, Ρόκια, Ψωνίσι και Προσήλια, στις 09/09/2016 οι τοποθεσίες Καλαρίτσες , Παναγιά, Τσαγκαράκι, Μπεκιάρ Ρέμα, Μαύρη Λάκα και Πλωρίκια και στις 10/09/2016 οι τοποθεσίες Πλωρίκια, Καλαβρού, Ψωνίσι και Όρια Αφήσσου

στο Δήμο Σκοπέλου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Κλήματος και Γλώσσας θα ψεκαστούν (εστιαζόμενος στους θύλακες του ελαιώνα που παρουσιάζουν πυκνή καρποφορία και στους οποίους οι καρποί έχουν αυξημένη σπαργή (ενυδατωμένοι)): στις 06/09/2016 οι τοποθεσίες Κλήμα και Παλιό Κλήμα, στις 07/09/2016 οι τοποθεσίες Γλώσσα και Άγιος Ιωάννης, στις 08/09/2016 οι τοποθεσίες από Γλώσσα προς Κάβο και στις 09/09/2016 η τοποθεσία Λουτράκι,

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα και δεν θα διαρκέσει πέραν των οκτώ (8) ημερών συνολικά, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Β των αριθ. 2/ 2016 και 3/2016 προκηρύξεων την Υπηρεσίας μας για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού του δάκου της ελιάς.

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβαση τοπικά της θερμοκρασίας αέρα τους 28οC ή επικράτηση ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ ενημερώνεται άμεσα η Υπηρεσία μας και διακόπτεται ο ψεκασμός.
Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να συμμετέχουν και να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού για την αποτελεσματική πραγματοποίηση του έργου τους. Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω περιοχές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει