Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Όλο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εφεδρεία

Όλο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εφεδρεία

Δημοσιοποιήθηκε το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δημήτρη Ρέππα, το οποίο αφορά τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι θα χαρακτηριστούν ως πλεονάζον προσωπικό. Σήμερα εστάλη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα εξεταστεί με την επείγουσα διαδικασία που προβλέπεται.

Για τους υπαλλήλους αυτούς θα καταρτιστούν πίνακες βαθμολόγησης, βάσει των οποίων θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σε μελλοντικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος οι υπάλληλοι αυτοί θα μεταφέρονται «σε θέσεις τακτικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα ή η επιλογή τους για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης».

Η θέση που θα καταλαμβάνει ο κάθε υπάλληλος θα εξαρτάται από τις σπουδές του, την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση. Όσον αφορά στην εμπειρία, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα θα «νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε οποιονδήποτε αντικείμενο».

Προτεραιότητα στην κατάληψη των θέσεων που θα προκηρυχθούν θα έχουν: (α) τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, (β) οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% και (γ) ο ένας εκ των δύο συζύγων εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό.

Το ΑΣΕΠ θα εκδίδει μία φορά το έτος προκήρυξη για μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Το ΑΣΕΠ, ενοποιεί τους Πίνακες των φορέων δύο φορές το χρόνο. Εξαιρετικά για το πρώτο έτος η ενοποίηση γίνεται κάθε τρίμηνο.

Από τον ενοποιημένο πίνακα και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, με βάση τη σειρά κατάταξης θα γίνεται η μεταφορά του προσωπικού σε θέση τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, καθώς και σε θέσεις εποχιακού προσωπικού έως ποσοστό 30% των θέσεων που προκηρύσσονται.
Για την επιλογή σε θέση μερικής απασχόλησης οι κατατασσόμενοι στον Πίνακα έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Δείτε εδώ το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την εφεδρεία

Μπορεί επίσης να σας αρέσει