Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

14.500.000€ για την ολοκλήρωση έργων στη Καρδίτσα, ζητά ο Αγοραστός

Την αύξηση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων και των μελετών του Προγράμματος ΕΑΠΝΑ/2 Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας ζητά με επιστολή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Θάνο Μωραίτη.

Στην επιστολή του ο κ. Κ. Αγοραστός επισημαίνει τα εξής:

«Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, όπου αποτυπώνεται η μέχρι σήμερα οικονομική πορεία των ενταγμένων έργων και μελετών του Προγράμματος ΕΑΠΝΑ/2 της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το σύνολο της απαιτούμενης χρηματοδότησης του Προγράμματος, για την ολοκλήρωση όλων των έργων και μελετών ανέρχεται στο ποσό των 14.486.388,33 € και αναλυτικά:

ΕΡΓΑ:
Συμβατική δαπάνη, όπως διαμορφώθηκε με ΑΠΕ: 30.011.615,28 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 16.135.210,07 €
Υπόλοιπο για χρηματοδότηση: 13.876.405,21 €
ΜΕΛΕΤΕΣ:
Συμβατική δαπάνη, όπως διαμορφώθηκε με ΣΠ: 1.023.282,21 €
Πληρωμές μέχρι σήμερα: 63.299,09 €
Υπόλοιπο για χρηματοδότηση: 559.983,12 €

Το εγκεκριμένο όριο πληρωμών για το έτος 2011 ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000 € για τα έργα και 500.000 € για τις μελέτες.

Τα παραπάνω ποσά δεν κρίνονται επαρκή για την ομαλή κατασκευή των έργων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην περαίωση των εργασιών των εγκατεστημένων εργολαβιών και να επιβαρύνονται οικονομικά αυτές λόγω των μεγάλων αναθεωρήσεων.

Επίσης τα ημιτελή έργα, που κατά κύριο λόγο είναι οδικά, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο και εύλογες αντιδράσεις των πολιτών. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αύξηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων και μελετών».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει