Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

162.000.000€ τα ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 9μήνου του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων!!!

Αύξηση 25% στα καθαρά κέρδη 9μήνου για τα Ελληνικά Πετρέλαια!!!

Στα 162 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα σε σχέση με πέρσι κατά 25%, ήταν τα καθαρά κέρδη του 9μήνου που δημοσιοποίησε ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών και διαμορφώθηκαν από τις βελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα Εφοδιασμού & Εμπορίας καθώς και τις ενέργειες εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης που αντιστάθμισαν τις επιπτώσεις των χαμηλότερων περιθωρίων και πωλήσεων.

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του Ομίλου για το Γ’ τρίμηνο 2011 ανήλθαν σε €70εκ. (-14% έναντι Γ’ τριμήνου 2010) κυρίως λόγω της χαμηλής ζήτησης καυσίμων στην εσωτερική αγορά, των προγραμματισμένων σταματημάτων των διυλιστηρίων λόγω αναβαθμίσεων και συντήρησης και της επίπτωσης της μειούμενης διεθνούς τιμής πολυπροπυλενίου στα κέρδη των Πετροχημικών.

Η συνεισφορά του τομέα Εφοδιασμού & Εμπορίας και η διατήρηση της κερδοφορίας του τομέα Διεθνούς Εμπορίας ενίσχυσαν τα αποτελέσματα του τριμήνου. Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις στο Φυσικό Αέριο και την Ηλεκτροπαραγωγή βελτίωσαν την απόδοσή τους με την συνεισφορά τους στα τριμηνιαία αποτελέσματα του Ομίλου να αυξάνεται στα €12εκ.

Το αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διαφορών από την αποτίμηση δανείων σε δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου οδήγησε σε δημοσιευμένες ζημιές για το τρίμηνο σε επίπεδο Καθαρών Κερδών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ – ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011
Τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €339εκ. (Εννεάμηνο 2010: €378εκ.) με τα Καθαρά Κέρδη στα €162εκ. (+25%) κυρίως λόγω καλύτερου ελέγχου εξόδων και αυξημένης συνεισφοράς των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων (€49εκ. έναντι €14εκ. το 2010). Το προσαρμοσμένο EBITDA, το οποίο εξαιρεί την επίπτωση της αποτίμησης των αποθεμάτων καθώς και άλλων μη λειτουργικών στοιχείων στα αποτελέσματα, διαμορφώθηκε στα €287εκ. (Εννεάμηνο 2010: €388εκ.), ενώ τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη στα €121εκ. (Εννεάμηνο 2010: €171εκ.)

Κύριες στρατηγικές εξελίξεις:
Το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε πλήρη εμπορική λειτουργία το Σεπτέμβριο, μετά τις εργασίες αναβάθμισης και προγραμματισμένης συντήρησης. Στο έργο αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ελευσίνας, που θα επηρεάσει θετικά την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, ο βαθμός προόδου των εργασιών έφθασε στο 93% με τη μηχανική ολοκλήρωση να αναμένεται στα τέλη του έτους και την εμπορική λειτουργία στο Β’ τρίμηνο 2012. Στον κλάδο Έρευνας & Παραγωγής, η πώληση του 70% στην παραχώρηση του West Obayed έλαβε τελικές εγκρίσεις από τις Αιγυπτιακές αρχές. Στην Εμπορία η πώληση της EKO Γεωργίας ολοκληρώθηκε αυτό το τρίμηνο. Εντός του Νοεμβρίου το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο με τον οποίο ήρε την 20ετή απαγόρευση στην κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της εταιρείας, ο Όμιλος συμφώνησε κατά τη διάρκεια του τριμήνου την αναχρηματοδότηση δανείου ύψους €400 εκ. επεκτείνοντας την λήξη της από το Β’ τρίμηνο 2012 στο Γ’ τρίμηνο 2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:
«Μέσα στο δύσκολο περιβάλλον, τα λειτουργικά αποτελέσματά μας σε επίπεδο τριμήνου και εννεάμηνου ήταν θετικά. Το 2011 παραμένει μία δύσκολη χρονιά λόγω διεθνούς μακροοικονομικής αβεβαιότητας και της συνεχιζόμενης ύφεσης στην Ελληνική αγορά. Η ανταπόκρισή μας σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας μέσω της αναβάθμισης των παραγωγικών μας μέσων, της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών προκλήσεων. Η επιτυχημένη διαδικασία έναρξης λειτουργίας του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις άρτιες επιχειρησιακές ικανότητες του Ομίλου. Το έργο αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ελευσίνας εξελίσσεται εντός των στόχων για επιτυχή ολοκλήρωση και θα προσθέσει σημαντική αξία στον Όμιλο το 2012».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Τα έργα αναβάθμισης επηρέασαν την παραγωγή με αποτέλεσμα χαμηλότερους όγκους πώλησης, τόσο για την Ελληνική αγορά όσο και τις εξαγωγές.
­ Το προσαρμοσμένο EBITDA του κλάδου εγχώριας διύλισης ανήλθε σε €38εκ. (Β’ τρίμηνο 2010: €34εκ.) Η επίδραση των δυσμενών περιθωρίων διύλισης αντισταθμίστηκε από τις βελτιωμένες επιδόσεις του κλάδου Εφοδιασμού & Εμπορίας.
­ Οι πωλήσεις του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2010, ενώ πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση διάρκειας 4 ε
βδομάδων.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ
­ Οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς διατηρήθηκαν, επηρεάζοντας τα κέρδη EBITDA τα οποία διαμορφώθηκαν στα €13εκ. (Γ’ τρίμηνο 2010: €17εκ.).
­ Οι όγκοι πωλήσεων του δικτύου πρατηρίων του Ομίλου διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά του Γ’ τριμήνου 2010 με βελτίωση του μεριδίου αγοράς της ΕΚΟ. Παρόλα αυτά η πίεση στα περιθώρια συνεχίστηκε. Η αυξημένη τουριστική κίνηση είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των αποτελεσμάτων στον τομέα πωλήσεων των αεροπορικών καυσίμων.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
­ Παρά την ύφεση της κατανάλωσης στις βασικές αγορές του εξωτερικού, οι θετικές επιδόσεις διατηρήθηκαν με το προσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα €15εκ. (Γ’ τρίμηνο 2010: €16εκ.). Ο ανταγωνισμός τιμών στη Βουλγαρία είχε αρνητικές επιπτώσεις στα περιθώρια, ενώ ο κλάδος Εμπορίας της Κύπρου ενίσχυσε την κερδοφορία του.
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
­ Παρά τις υψηλότερες πωλήσεις και τα ισχυρά περιθώρια του πολυπροπυλενίου, η πτώση των διεθνών τιμών είχε δυσμενή επίπτωση στην κερδοφορία λόγω αποτίμησης αποθεμάτων. Το EBITDA των πετροχημικών ανήλθε σε €6εκ. (Γ’ τρίμηνο 2010: € 12 εκ.).
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
­ Οι καλές καιρικές συνθήκες και η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα επηρέασαν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. (-1,6% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2010). Η συνεισφορά της Elpedison σε επίπεδο καθαρών κερδών ανήλθε στα €1,3εκ. για το Γ’ τρίμηνο 2011.
­ Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του Ομίλου έφθασε στα €11εκ., έναντι €7εκ. το Γ’ τρίμηνο 2010, λόγω αύξησης των όγκων πωλήσεων (αυξημένη συμμετοχή φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό μίγμα) και βελτιωμένης επίδοσης των θυγατρικών διανομής και εφοδιασμού (ΕΠΑ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει