Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ με τρεις κινήσεις

Αυτόματη θα είναι η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους δικαιούχους, μέσωειδικής εφαρμογής, η οποία τέθηκε ήδη σε παραγωγική λειτουργία.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι πλέον διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή ΦΠΑ.

Η εφαρμογή αφορά σε φορολογικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής, εφόσον ο φορολογούμενος έχει προχωρήσει αθροιστικά στις παρακάτω ενέργειες:

1. Έχει συμπληρώσει τον κωδικό 503 (Αιτούμενο ποσό για επιστροφή).

2. Έχει επιλέξει τις αιτίες 1-5 του κωδικού 507.

3. Έχει συμπληρώσει τον Αριθμό λογαριασμού IBAN, στη συγκεκριμένη δήλωση.

Όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική αίτηση αφορά στην αρχική ή και στην πρώτη τροποποιητική δήλωση της ίδιας φορολογικής περιόδου, ενώ ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται με εισερχόμενο μήνυμα στο TAXISnet για τη δημιουργία του αιτήματος.

Ωστόσο η νέα εφαρμογή δεν ισχύει για τις προγενέστερες φορολογικές περιόδους. Όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, για φορολογικές περιόδους μέχρι 28/02/2018, τα αιτήματα θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ανά μήνα) θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για τις συναλλαγές του Μαρτίου ενώ οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία (υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ανά τρίμηνο), θα επωφεληθούν από τις συναλλαγές του β’ τριμήνου του 2018 και μετά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει