Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Αγοραστός και Κολυνδρίνη στηρίζουν το συλλαλητήριο κατά της ανεξέλεγκτης καύσης

Διαβάστε την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων στηρίζει κάθε πρωτοβουλία, είτε φορέων, είτε πολιτών, όπως αυτή του Σαββάτου 5 Μαΐου στην πόλη μας, που είναι προς την κατεύθυνση προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έμπρακτα και στο πλαίσιο που νομιμοποιείται από το κράτος να ενεργήσει, έχει πραγματοποιήσει όλες τις ενέργειες εκείνες που στόχο έχουν την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα δημοσιοποιεί όλα τα αποτελέσματα των συνεχών ελέγχων που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της, με σχετικά δελτία τύπου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και όντας ευαισθητοποιημένη σε ανάλογα θέματα απαίτησε και απαιτεί την άρση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χρήσης RDF από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 30-5-2017 που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο αποφασίσθηκε η μη χρήση του υλικού RDF ως εναλλακτικό καύσιμο από την εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής, ενώ παράλληλα έγινε και εισήγηση για εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης από Ερευνητικό Ίδρυμα, κάτι που αποφασίσθηκε και σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με προϋπολογισμό 25.000,00€ και χρηματοδότησή της από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ ζητήθηκε η ενεργοποίηση από το Υπουργείο ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού. Επίσης σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 4-4-2018 αποφασίσθηκε η ανάκληση της απόφασης 183/13/25-7-2013 που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.

Συγχρόνως στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3-5-2018 αποφασίσθηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης σε διαπιστευμένο εργαστήριο, μέχρι ποσού ύψους 20.000€, για τη διενέργεια μετρήσεων διοξινών φουρανίων και βαρέων μετάλλων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

  • Διαφωνούμε για την χρήση του υλικού RDF ως εναλλακτικό καύσιμο από την εταιρεία παραγωγής τσιμέντου
  • Ζητούμε την ενεργοποίηση από το Υπουργείο του ελεγκτικού μηχανισμού στον οποίο θα συμμετέχουν, εκτός των Πανεπιστημιακών/ερευνητών και εκπροσώπων της Περιφέρειας και εκπρόσωποι και άλλων συναρμόδιων φορέων (διεπιστημονική Επιτροπή)
  • Ζητούμε τη μείωση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων μετρήσεων.

Αυτά προϋποθέτουν τροποποίηση της ΑΕΠΟ που εγκρίνει το Υπουργείο και ΜΟΝΟ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει ελέγχους συνεχώς, πολύ περισσότερους από όσους προβλέπει η ΜΠΕ και δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία.

Παράλληλα εντός του Π.Σ. Βόλου και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ανθ. Γαζή με Βασσάνη (στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου) βρίσκεται εγκατεστημένος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος είναι ενταγμένος στο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και ο οποίος μετρά σε συνεχή βάση αιωρούμενα σωματίδια pm10 και pm2,5. Οι μετρήσεις του σταθμού αναρτώνται καθημερινά στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, (http://www.thessaly.gov.gr/ ) και είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες.

Επιπρόσθετα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επαναλειτουργεί από 01-07-2017, καθημερινά με τη μορφή μέσου όρου 8ωρου, το σύστημα on-line καταγραφής των σημαντικότερων εκπομπών αέριων ρύπων (σκόνη, NOx και SO2) των καμινάδων του εργοστασίου και οι οποίες απεικονίζονται online στην διεύθυνση του ιστοτόπου: www.heracles-footprint.gr. Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο ιστότοπο και ο έλεγχος των εκπομπών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ).

Ήδη, σε  Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 14-02-2018 δόθηκαν πίνακες καταγραφής μετρήσεων από αρχές του έτους 2018.

Στις 2-5 -2018 η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργοποίηση/σύσταση του ελεγκτικού μηχανισμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής, κάτι που αποδέχθηκε ο Υπουργός. Χαιρετίζουμε την ενεργοποίηση του Υπουργείου βάση του άρθρου 7 της εθελοντικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών ως το καθ’ύλην αρμόδιο να συστήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Η Περιφερειακή Αρχή είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε τέτοια θέματα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση του κοινού μας στόχου «προστατεύουμε το περιβάλλον σαν το σπίτι μας».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει