Αγοραστός υπογράφει, Κολυνδρίνη εκτελεί: Λίφτινγκ στην Ε.Ο. Βόλου – Φαρσάλων, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο οδικό δικτύου Μαγνησίας

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.140.000 ευρώ

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η προκήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση – Βελτίωση – Τεχνικά Έργα – Ασφαλτόστρωση παλαιάς Εθνικής Οδού από Βόλο προς Φάρσαλα», προϋπολογισμού 1.800.000,00€. Σημειώνεται ότι στο αντίστοιχο οδικό τμήμα από Φάρσαλα προς Βόλο, εντός ορίων Νομού Λάρισας, έχει ήδη τοποθετεί ο ανάδοχος του έργου, προϋπολογισμού 5.000.000€.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ασφαλέστερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και την μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο δρόμος αυτός λόγω της πολύχρονης χρήσης, της φθοράς αλλά και των έντονων καιρικών φαινομένων χρήζει άμεσης συντήρησης. Με το έργο αυτό προϋπολογισμού 1.800.000,00€, πρόκειται να πραγματοποιήσουμε εργασίες αποκατάστασης, ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων».

Οι εργασίες αφορούν στη συντήρηση της παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου – Φαρσάλων και περιλαμβάνουν το οδικό τμήμα από Μικροθήβες μέχρι και τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Το συνολικό μήκος συντήρησης της οδού ανέρχεται σε δεκατρία (13) χιλιόμετρα. Η συντήρηση περιλαμβάνει την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων (φρεζάρισμα – εκ νέου ασφαλτόστρωση), τον καθαρισμό ρεμάτων που καταλήγουν σε υφιστάμενα τεχνικά της οδού υφιστάμενων καθαρισμό τεχνικών (ενίσχυση πτερυγότοιχων – φρεατίων – ενίσχυση τοίχων ποδός επιχωμάτων), την ενίσχυση και στήριξη υφιστάμενων πρανών, τον καθαρισμό – επαναδιαμόρφωση αποστραγγιστικών τάφρων κατά μήκος της οδού.

Στο σύνολο της οδού, θα συντηρηθεί και θα ενισχυθεί η σήμανση και ασφάλιση με την τοποθέτηση νέων και αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας. Θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες που θα επισημαίνουν τις θέσεις των υφιστάμενων τεχνικών, θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση κεντρικού άξονα και οριογραμμών στο νέο ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας για λόγους συνέχειας της οδού, θα γίνει συντήρηση της διαγράμμισης και σε τμήματα υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος στο οποίο δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη τόνισε «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό οδικό έργο, που αποσκοπεί στην ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και στην καλύτερη οδική επικοινωνία μεταξύ δύο Νομών, της Μαγνησίας και της Λάρισας. Η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων είναι πρώτη μας προτεραιότητα και για αυτό πραγματοποιούμε συνεχείς παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο που μας ανήκει. Ιεραρχούμε, προγραμματίζουμε και υλοποιούμε έργα ανθρώπινα, έργα ουσίας».

 

340.000 ευρώ για καθαρισμό ερεισμάτων, κοπή χόρτων και διαγράμμιση του οδικού δικτύου

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την προκήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας δύο έργων, συνολικού προϋπολογισμού 340.000,00€. Πρόκειται για τα έργα, «Καθαρισμός ερεισμάτων – κοπή χόρτων (χρήση 2018)», προϋπολογισμού 200.000,00€ και «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (χρήση 2018)», προϋπολογισμού 140.000,00€ τα οποία χρηματοδοτούνταιι από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι εργασίες για τον καθαρισμό ερεισμάτων – κοπής χόρτων, αφορούν στον ετήσιο καθαρισμό του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων,  από αυτοφυή βλάστηση  αγριόχορτα και ζιζάνια καθώς και από κλαδιά αυτοφυών δένδρων και θάμνων που δυσχεραίνουν την ασφαλή κίνηση των διερχόμενων οδηγών (έλλειψη ορατότητας, δυσκολία πρόσβασης στις οδούς, δυσχέρεια στην απορροή των ομβρίων κ.λ.π.) και την διέλευση των οχημάτων καθώς μειώνουν το ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζουν την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.

Οι εργασίες είναι ο καθαρισμός από την βλάστηση (αποψίλωση, κλάδεμα), που βρίσκεται στις τάφρους, τα πρανή και τα ερείσματα των οδών, η συλλογή των προϊόντων καθαρισμού. Επίσης θα καθαριστούν οι διαχωριστικές νησίδες, τα ερείσματα οδικών αξόνων και τα πρανή από την αυτοφυή βλάστηση και όλων των σκουπιδιών.

Όσον αφορά στο έργο της διαγράμμισης, θα διαγραμμιστούν 200 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, ενώ θα γίνουν όπου κρίνεται απαραίτητο και πεζοδιαβάσεις πλησίον οικισμών και σχολείων.

Χρήσιμα έργα για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων, τα χαρακτήρισε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη, σημειώνοντας την καθημερινή δουλειά που γίνεται από τις Υπηρεσίες τις Περιφέρειας Θεσσαλίας για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών. «Με τα δύο αυτά έργα, προβλέπεται να καθαριστεί και να κοπεί όποιο φυσικό εμπόδιο έχει αναπτυχθεί, ή τοποθετηθεί , σε ερείσματα και σε τάφρους, εκατέρωθεν αλλά και σε νησίδες του οδικού δικτύου της Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και με τη διαγράμμιση και τις πεζοδιαβάσεις παρέχουμε πλήρη ασφάλεια σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς που είναι και το πρώτο μέλημά μας».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει