Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

Bloomberg: Στις τράπεζες στηρίζεται το αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας

Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την τόνωση της ανάπτυξης, μετά την έξοδο από μία οχταετή περίοδο με σκληρούς όρους μνημονίων, περιστρέφεται γύρω από έναν παράγοντα- κλειδί: τις τράπεζες. Αυτό επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Σε έγγραφο, που περιήλθε στην κατοχή του, το πρακτορείο αναφέρει ότι το σχέδιο των 110 σελίδων, που θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο υπουργικό συμβούλιο προσδιορίζει ως κορυφαία προτεραιότητα την μείωση των κόκκινων δανείων, την άρση των capital controls και τη βελτίωση της διακυβέρνησης των τραπεζών.

«Τέτοιου είδους βήματα θα επιτρέψουν στον τραπεζικό τομέα να υπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες της πραγματικής οικονομίας» επισημαίνεται στο σχέδιο, που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg. Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να ιδρύσει συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες θα λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επχιειρήσεων και τοπικών εταιρειών. Η διατήρηση επαρκών κεφαλαίων στις τέσσερις συστημικές τράπεες της χώρςα είναι επίσης «στοιχείο υψηλής σημασίας για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρςα» επισημαίνεται στο έγγραφο, στο οποίο και αναφέρεται ότι η συγκέντρωση στον ελληνικό τραπεζικό τομέα είναι η πλέον υψηλή στην Ευρωζώνη, καθώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ελέγχουν περίπου το 96% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού. Η σταδιακή απόσυρση της κυβέρνησης από τη στήριξη των τεσσάρων τραπεζών θα είναι «προσεχτικά σχεδιασμένη στη βάση της ορθολογικής πρακτικής των μετόχων, προκειμένου να επιτευχθούν δίκαιοι όροι και μία ομαλή μετάβαση» σύμφωνα με το σχέδιο, στο οποίο υπογραμμίζεται ακόμη ότι η εύρεση στρατηγικών επενδυτών θα είναι επίσης σημαντική για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού

Τα κόκκινα δάνεια, των οποίων το ποσοστό επί του συνόλου προσεγγίζει το 50%, είναι το μεγάλο αγκάθι, που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να μελετήσει τα οφέλη και κόστη από την υιοθέτηση εναλλακτικών διαδικασιών για την διαχείριση των κόκκινων δανείων, όπως για παράδειγμα τη σύσταση μίας εταιρείας διαχείρισης ενεργητικού, σε συμφωνία με τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευθεί να περιορίσουν την μην εξυπηρετούμενη έκθεση στο 37% ή 64,6 δισ. ευρώ από 101, 8 δισ. ευρώ, με τα κόκκινα δάνεια να μειώνονται στο 47% ή 38,6 δισ. ευρώ από 72,8 δισ. ευρώ μεταξύ Ιουνίου 2017 και 2019.

Παράλληλα με την άρση των capital controls εκτιμάται ότι θα διευκολυνθεί το επιχειρείν. Μία σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.