Περιήγηση Κατηγορίας

ΠΑΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καν’ το όπως η Λάρισα

Μάλλον θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των μικροφωνικών εγκαταστάσεων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου...