Έως 30 Μαρτίου οι βεβαιώσεις αποδοχών – Όλη η απόφαση

Έως το τέλος Μαρτίου – δηλαδή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες – θα πρέπει να υποβληθούν από τους εργοδότες όλης της χώρας και τα ασφαλιστικά ταμεία οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Η σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και πλέον κλείνει μια από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες εν όψει της έναρξης διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Στο άρθρο 7 της απόφασης, όπου αναγράφονται οι προθεσμίες υποβολής αναφέρονται τα εξής:

  1. Για το φορολογικό έτος 2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Μαρτίου 2018. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018.
  2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης.
  3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).

Το πλήρες κείμενο της απόφασης, δημοσιεύεται ΕΔΩ.