ΦΩΤΟ – ΒΟΛΟΣ – ΑΛΥΚΕΣ: Ο Μπέος φτιάχνει ράμπα καθέλκυσης μικρών σκαφών

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα στις Αλυκές, με την επίβλεψη του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, οι εργασίες κατασκευής ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών που περιλαμβάνουν την εκσκαφή και εξυγίανση του πυθμένα, τη κατασκευή της ράμπας καθέλκυσης από σκυρόδεμα και τέλος τη προστασία της από τους κυματισμούς με φυσικούς λίθους.

Αναλυτικά θα γίνει εκσκαφή μέσου βάθους 1,20 μέτρων, στη συνέχεια θα γίνει διάστρωση λιθοσυντρίμματος πάχους 30 εκ. για την έδραση των δοκών της θεμελίωσης, θα γίνει η σκυροδέτηση της ράμπας και τέλος θα γίνει εκατέρωθεν της ράμπας θωράκιση με φυσικούς λίθους λατομείου.

Όπως τόνισε ο κ Μπέος το έργο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό και αποτελεί ένα αίτημα πολλών ετών των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των ερασιτεχνών αλιέων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει