Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει σε πρωτοβουλίες για νέους, εκπαίδευση και πολιτισμό

Το έργο για την οικοδόμηση Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση της συμμετοχής των νέων με ένα νέο σύνολο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μια νέας στρατηγικής για τη νεολαία και μιας νέας ατζέντας για τον πολιτισμό, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, οι νέες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στην Ε.Ε., στην ενδυνάμωση των νέων, ιδίως με την ενθάρρυνση να συμμετάσχουν στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο, και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πολιτισμού για κοινωνική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Κατά την Κομισιόν, μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον πολιτισμό σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε να επιτραπεί στους νέους να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Όπως αναφέρει, η επένδυση στις δεξιότητες, τις ικανότητες και τη γνώση αποτελεί γνώμονα για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα. Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται, όπως εκτιμά η Ε.Ε., θα συμβάλουν ώστε να δοθούν στους νέους όλων των κοινωνικών στρωμάτων πιο ελπιδοφόρες προοπτικές και να τους βοηθήσουν να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

Η Επιτροπή παρουσίασε ειδικότερα μια δέσμη που περιλαμβάνει:

μια ανακοίνωση με τίτλο «Οικοδομώντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», η οποία σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή προωθεί το θεματολόγιο του Γκέτεμποργκ και την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·
μια στρατηγική για τη νεολαία για την περίοδο 2019–2027 που στόχο έχει να ενδυναμώσει τους νέους της Ευρώπης και να τους δώσει ισχυρότερο ρόλο στη χάραξη πολιτικής της Ε.Ε.·
προτάσεις συστάσεων του Συμβουλίου σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας, σχετικά με την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και περιόδων σπουδών στο εξωτερικό για να διευκολυνθεί η μαθησιακή κινητικότητα στην Ευρώπη και σχετικά με τη βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών·
μια νέα ατζέντα για τον πολιτισμό για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή, ποικιλόμορφη κληρονομιά της Ευρώπης. Σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του πολιτισμού στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης, υποστηρίζοντας την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης και την ενίσχυση των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν, συνεχίζονται οι εργασίες για άλλες πτυχές της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση των πολιτικών για τη νεολαία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην ΕΕ. Σε συνέχεια της περσινής συνεδρίασης των Ηγετών για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, υποβάλαμε ταχέως ένα πρώτο σύνολο πρωτοβουλιών σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και την προαγωγή των κοινών αξιών και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Το δεύτερο σύνολο πρωτοβουλιών που υποβάλλουμε σήμερα προχωράει ένα βήμα περαιτέρω, εστιάζοντας στη μαθησιακή κινητικότητα, τη νεολαία, την προσχολική εκπαίδευση και την εκμάθηση ξένων γλωσσών και πολιτισμών, τομείς που αποτελούν σημαντικές βάσεις για το μέλλον της Ευρώπης».

Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Η πολιτική για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη νεολαία έχει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής, ανταγωνιστικής και συνεκτικής Ευρώπης για το μέλλον.Παράλληλα με την πρώτη δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο, οι προτάσεις που υποβάλλουμε σήμερα δείχνουν ότι η Επιτροπή εργάζεται σκληρά για την επίτευξη μιας σειράς φιλόδοξων στόχων μαζί με τα κράτη μέλη. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν να χαραχθεί ο δρόμος προς την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με την παράλληλη ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ενδυνάμωση των ατόμων, ιδίως των νέων».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει