Νέα, Πολιτική, Οικονομία, Διεθνή

McKinsey: Αναπτυξιακές προτάσεις για την Ελλάδα

Προτάσεις για την ανάπτυξη περιλαμβάνει η μελέτη «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», την οποία εκπόνησε ο οίκος McKinsey μετά από πρωτοβουλία του ΣΕΒ της ΤτΕ και της ΕΕΤ.

Παρουσιάζοντας τη μελέτη στον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δημήτρης Δασκαλόπουλος σημείωσε πως με την υλοποίηση ορισμένων κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με αυτές που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μέσα στη δεκαετία 2011 – 2020 η χώρα μας μπορεί να πετύχει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3%, διπλάσιο από αυτόν που θεωρείται εφικτός σήμερα, γεγονός που συνεπάγεται μία επιπρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ της τάξης των 50 δισ. ευρώ. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, να μειώσει το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο κατά 15 δισ. ευρώ και το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 7 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2010).

Η μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και, όπως επεσήμανε ο κ. Δασκαλόπουλος, είναι η πρώτη εργασία που εξετάζει όλους τους κλάδους της οικονομίας για να αναδείξει εκείνους που μπορούν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης και να καταλήξει σε συγκεκριμένες και ποσοτικοποιημένες προτάσεις. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της McKinsey, η χώρα μας δεν διαθέτει ορατό δια γυμνού οφθαλμού συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Ωστόσο, η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει από τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα, από τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών ατμομηχανών της οικονομίας όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η βιομηχανία τροφίμων και το λιανεμπόριο και από τη σωστή εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρουν άλλοι τομείς, όπως η ενέργεια και κάποια νέα πεδία ευκαιριών που η μελέτη ονομάζει «ανερχόμενους αστέρες».

Ο κ. Δασκαλόπουλος στάθηκε επίσης στο ότι οι μεγάλες μεταποιητικές μονάδες αποτελούν τους συντριπτικά μεγαλύτερους αιμοδότες σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για να επισημάνει ότι «η εύκολη συνταγή μίας ορισμένης πολιτικής ρητορείας στον τόπο μας είναι να αποδίδει όλα τα κακά στο λεγόμενο μεγάλο κεφάλαιο -που δήθεν εκμεταλλεύεται τους πάντες χωρίς να αποδίδει τίποτα στο κοινωνικό σύνολο».

Στόχος του Συνδέσμου είναι να παρουσιάσει τη μελέτη στην κοινή γνώμη, στους κοινωνικούς εταίρους και στην Αντιπολίτευση, «προκειμένου να αποκτήσει την ευρύτερη δυνατή συναινετική βάση». Στην τελική της μορφή θα αριθμεί πάνω από 500 σελίδες και θα περιλαμβάνει πάνω από 100 συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει